Voksen søker

Til deg som ikke har ungdomsrett

Velkommen som elev på Gjennestad vgs!

Vi har hvert år flere elever som ikke lenger har ungdomsrett og er veldig glade for å ha dere som elever her hos oss! 

Som voksne på Gjennestad vgs går du i klasse sammen med de som har ungdomsrett, men en del er ulikt fra de som har ungdomsrett.

Realkompetansevurdering/formalkompetansevurdering

Alle elever som er definert som voksne elever må enten realkompetansevurderes eller formalkompetansevurderes. Dette er både fordi lovverket krever det og for at du som elev skal slippe å ta fag du allerede har kompetanse i. Realkompetansevurdering gjennomføres av fylkeskommunene, mens formalkompetansevurdering kan utføres av skolen. Elever som har gått videregående, men som ikke er eldre enn 24 år og har lite erfaring fra yrket, kan formalkompetansevurderes. En formal- eller realkompetansevurdering kan bety at du kan starte rett i vg2. Ta kontakt med oss så kan vi forklare mer rundt dette.

Timeplan/fag

Vi forsøker å sette opp timeplanen slik at dere som er voksne har undervisningsfri noen hele eller halve dager i uken. I utgangspunktet får voksne som har bestått samme eller likeverdige fag godkjent disse slik at du får fritak fra disse fagene. Dersom du har fullført og bestått alle fag på videregående før vil dette tilsvare ca. 2 dager i uka- men det er ikke alltid vi klarer å lage en timeplan der dere får to hele dager fri. Det kan for eksempel bli en hel dag og to halve. Dersom du har fritak i noen av fagene er du deltidsstudent.

Lånekassen

Vi gjør oppmerksom på at voksne elever ved Gjennestad videregående skole som får godkjent fag de har bestått tidligere blir deltidsstudenter.  Dersom du får støtte fra Lånekassen vil denne støtten reduseres ved redusert studiebelastning. Du må selv ta kontakt med lånekassen for å finne ut hvor mye støtte du kan få.

Skolepenger

Alle elevene ved Gjennestad videregående skole betaler samme sum i skolepenger. Denne summen er ment å skulle dekke det skolen ikke får av Staten i tilskudd.

Praksisuker

Selv om du får fritak for noen fag, må du i løpet av skoleåret påregne at det kan bli noen uker med oppmøte hver dag på grunn av praksis eller andre obligatoriske dager (som er obligatoriske selv om man er deltidselev f.eks aksjonsdag og skidag). Disse varsles i god tid.

Tur

Klassene drar noen ganger på kortere eller lengre turer. Det kan bety at skoledagen forlenges eller at turen innebærer overnatting. På vg2 har alle klassene en fagtur med overnatting i uke 42. Vi ønsker at alle elevene blir med på denne turen.

Lærling

Etter endt yrkesutdannelse på skole, er det læretid. Vi oppfordrer spesielt deg som voksen søker til å sette deg inn i hva lærlingetiden innebærer. Lærlingtiden har f.eks. redusert lønn i forhold til vanlig lønnsmottaker.

Som voksen uten ungdomsrett, er lærlingetiden ikke noe du har rett på og du må derfor påregne å legge inn egeninnsats for å få læreplass. Når det er sagt, opplever vi at dette er noe som pleier å ordne seg.

Voksne som starter direkte i Vg2 har ikke fullført faget Yrkesfaglig fordypning på Vg1 og vil derfor mangle noen timer når de skal ut som lærling. Fagopplæringa kan godkjenne fag du har tatt på skole på vg3 nivå i stedet for disse timene eller du kan ha jobbet  disse timene i en relatert næring.Resten av fagene på Vg1 er godkjent i realkompetansevurderingen.

Dersom du ikke har noen av disse delene er det ofte mulig å jobbe noen uker i din lærebedrift i forkant av tegning av lærekontrakt slik at du har fullført kravet før lærekontrakten starter.

Velkommen som elev hos oss!

Søk nå knapp