Naturbruk

På Gjennestad vgs har vi utdannet gartnere siden 1946. Vi har den beste kompetansen i Norge innen gartner- og anleggsgartnerfag. Vurderer du å jobbe innen naturbruk, er det hos oss du bør utdanne deg.

Naturbruk i riktige omgivelser Naturbruk i sosiale omgivelser

VG1 naturbruk

Virkelighetsnær hverdag som åpner muligheter

Naturbruk er utdanningen for deg som liker å jobbe med og i naturen. Det første året er en innføring i naturbruksfagene. Gjennom mye praksis får du grunnleggende kunnskap om planter. Du vil lære praktiske ferdigheter innenfor gartner- og anleggsgartnerfaget. Du vil bli kjent i hagesenteret, veksthusene og parken, i tillegg til å være med anleggsgartneravdelingen på oppdrag for private kunder.

I tillegg til gartner og anleggsgartner er Vg1 naturbruk grunnlaget for blant annet skogbruk, landbruk og akvakultur. Det er også mange høyskole og universitetsutdannelser som bygger på naturbruksfaget.

På Gjennestad kan du fordype deg i fagene gartner og anleggsgartner som vi tilbyr på Vg2. I tillegg kan du gå Vg3 og få studiekompetanse for å gå videre på universitet eller høyskole.

VG2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

Vårt arbeid setter spor

Som anleggsgartner har du i all hovedsak arbeidsplassen din ute. Mange oppdrag er for privatkunder, men mange ganger vil du også samarbeide med andre håndverkere på store byggeplasser.

Anleggsgartnerfaget er et miljøskapende og miljøbevarende fagområde med lange tradisjoner. Mye av opplæringen er praksis, og du vil være med på anleggsgartnerarbeid både inne på skolens område, men også ute hos kunder i Vestfold. I tillegg vil du bli utplassert i anleggsgartnerbedrifter i en eller flere uker i høst- og vårsemesteret.

Faget er delt i to hovedområder, nyanlegg og drift- og vedlikehold. Nyanlegg er mindre private hageanlegg og større parkanlegg. Vi bygger med belegningsstein, skifer, naturstein og betongmaterialer. Alt du kan se utenfor huset ditt, eller kjøpesenteret, er det anleggsgartneren som lager; trær, beleggningstein, plen, murer, maskiner, redskap, vann, lyssetting. Drift og vedlikehold er vedlikehold av private hageanlegg og større parkanlegg. Vi jobber med levende planter og materialer som krever faglig kompetanse for at anlegget til enhver tid skal fremstå velstelt. Det er mange ulike oppgaver som må utføres, for eksempel plenklipping, vanning, luking og beskjæring. Som anleggsgartner er vi tett på problematikken med klimaendringer. Dette krever nytenkning og kunnskap om planter og materialer som kan brukes til rensing av forurenset vann og forebygging av oversvømmelser.

Etter to år på skole følger 2 års læretid før du går opp til fagprøve. Mulighetene videre er mange: mesterbrev, anleggsgartnertekniker, landskapsingeniør eller landskapsarkitekt.

VG2 landbruk- og gartnernæring

Planter til mat og opplevelse

Gartnere har mange spennende yrker å velge mellom: hagedesigner, kundeveileder i hagesenter eller produksjonsleder i veksthus for å nevne noen.

Utdanningsåret er variert: du lærer om produksjon av frukt, bær, grønnsaker og prydplanter, tjenesteyting innen privat og offentlig sektor i forhold til vedlikehold av uteområder som parker, lekeplasser, hager og industriområder. Videre får du være med skape og vedlikeholde grønne rom, i tillegg til å arbeide med omsetning av planter og planteprodukter hos grossist eller i butikk.

Du kan velge å fordype deg i det fagområdet du er spesielt interessert i. En del av opplæringen skjer gjennom etablering av en ungdomsbedrift i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Og et av høydepunktene i løpet av skoleåret er skoletur for å oppleve hagekultur og -design i andre land.

Etter to år på skole følger 2 års læretid før du går opp til fagprøve. Med fagbrev har du grunlaget for å gå videre på fagskole. Med studiekompetanse nnes det også mange spennende studier innen naturbruksfag på høyskoler og universiteter.

Gjennestad videregående skole er valgt ut som forsøksskole for ny gartnerutdanning. Utdanningsdirektoratet gjennomfører nå et forsøk med yrkesutdanning for gartner med to år i skole og to år i godkjent lærebedrift (2+2). Forsøket startet fra høsten 2014.

VG2 settes ikke opp høsten 2017 grunnet lavt søkertall. Dette er ikke en permanent ordning og vi håper på oppstart høsten 2018.

VG3 STUDIEFORBEREDENDE NATURBRUK

Hva er fremtiden?

En naturbruksutdannelse er allsidig og anvendelig, og ikke minst er den fremtidsrettet. Du vil være med på å utvikle og forme samfunnet innen ditt fagfelt. Vg3 Studieforberedende naturbruk gir generell studiekompetanse. Etter dette året, kan du søke opptak ved de fleste høgskoler og universiteter.

Dette programområdet gir deg naturforvaltnings-kompetanse og generell studiekompetanse, men kan også gi deg spesiell studiekompetanse dersom du velger programfag som biologi, matematikk og/eller andre realfag. Du bør like å være ute i naturen og være interessert i natur- og miljøspørsmål. I tillegg må du mestre krevende teoretiske fag.

Inntakskrav: Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag, akvakultur, fiske og fangst, heste- og hovslagerfag, landbruk og gartnernæring, reindrift, skogbruk eller tilsvarende.

Studieløp naturbruk
Søk nå knapp