Naturbruk

På Gjennestad vgs har vi kanskje den beste kompetansen i Norge innen naturbruk, gartner og anleggsgartnerfag. I tillegg har vi læreplassgaranti for de som velger anleggsgartner. Vurderer du å jobbe innen naturbruk, er det hos oss du bør utdanne deg.

Naturbruk i riktige omgivelser Naturbruk i sosiale omgivelser

VG1 naturbruk

Virkelighetsnær hverdag som åpner muligheter

Naturbruk er utdanningen for deg som liker å jobbe ute. Det første året er en innføring i naturbruksfagene. Gjennom mye praksis får du grunnleggende kunnskap om planter og arbeid med grøntområder. Du lærer praktiske ferdigheter innenfor gartner- og anleggsgartnerfaget. Du vil bli kjent i hagesenteret, veksthusene og parken, og være med anleggsgartneravdelingen på oppdrag for private kunder.

I tillegg til gartner og anleggsgartner er Vg1 naturbruk grunnlaget for blant annet skogbruk, landbruk og akvakultur. Det er også mange høyskole- og universitetsutdannelser som bygger på naturbruksfaget.

På Gjennestad kan du fordype deg i gartner- og anleggsgartnerfaget som vi tilbyr på Vg2. Deretter læretid i bedrift, eller du kan gå Vg3 og få studiekompetanse for å gå videre på universitet eller høyskole.

VG2 LANDBRUK OG GARTNERNÆRING

Bli gartner!

Vil du lære å dyrke selv og å produsere planter på lag med naturen?

Gartnerutdanningen inneholder alt fra teknologiske nyvinninger, klima og miljø, bærekraftig arealforvalting – til nye metoder for dyrking som andelslandbruk og urban dyrking. Gartneren på Gjennestad lærer alt dette samtidig som den blir en fagperson som næringen nå og i fremtiden ønsker. 

På skolens område har vi et av landets største og beste hagesenter. Her vil du få realistisk praksis og de spesielt interesserte kan få med seg mange spennende foredrag på kveldstid. I det store veksthusanlegget på skolen produseres både spiselige planter og planter som er fine å se på. Her vil du lære produksjon i stor skala – og vi sier gjerne at dette er skolens største klasserom. Skolen har egen park- og anleggsgartneravdeling. Plantekjennskap og vedlikehold lærer du her. 

Vi har også gode kontakter i ulike deler av næringa og det er et godt fagmiljø på skolen. På skolens område ligger også Vestfold Landbrukstjenester som er svært viktige i lærlingeordningen. De er opplæringskontor for landbruk- og gartnerfag i Vestfold.

Tilbudet er tilpasset ny struktur der opplæringen er to år på skole og to år opplæring i bedrift som lærling.

Voksen søker

Video

VG2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag

Vårt arbeid setter spor

Som anleggsgartner har du i all hovedsak arbeidsplassen din ute. Mange oppdrag er for privatkunder, men mange ganger vil du også samarbeide med andre håndverkere på store byggeplasser.

Anleggsgartnerfaget er et miljøskapende og miljøbevarende fagområde med lange tradisjoner. Mye av opplæringen er praksis, og du vil være med på anleggsgartnerarbeid både inne på skolens område, og ute hos kunder i Vestfold. I tillegg vil du bli utplassert i anleggsgartnerbedrifter i en eller flere uker i høst- og vårsemesteret.

Faget er delt i to hoved-områder: Nyanlegg og drift- og vedlikehold. Nyanlegg er mindre, private hageanlegg og større parkanlegg. Vi bygger med belegningsstein, skifer, naturstein og betongmaterialer. Alt du kan se av grøntområder utenfor huset ditt, eller skolen din, er det anleggsgartnere som bygger og vedlikeholder Det kan være trær, belegningstein, plen, murer, maskiner, redskap, vann og lyssetting. Drift og vedlikehold er vedlikehold av private hageanlegg og større parkanlegg. Vi jobber med levende planter og materialer som krever faglig kompetanse for at anlegget til enhver tid skal fremstå velstelt. Det er mange ulike oppgaver som må utføres, for eksempel plenklipping, vanning, luking og beskjæring.

Som anleggsgartner er vi tett på problematikken med klimaendringer. Dette krever nytenkning og kunnskap om planter og materialer som kan brukes til rensing av forurenset vann og forebygging av oversvømmelser.

Etter to år på skole følger 2 års læretid før du går opp til fagprøve. Gjennestad vgs er en del av et samarbeidsprosjekt med anleggsgartnerbransjen i Vestfold. Formålet med prosjektet, jobbute.no, er å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget.
Alle elever som oppfyller gitte kriterier, er garantert læreplass hos en av de fire samarbeidsbedriftene; Håkonsen og Sukke, Grøteig, Strandman og Aakerholt, Steen og Lund, Pedersen Landskap og Anleggsgartner Øst.
Lese mer om: jobbute.no.

Mulighetene videre er mange: mesterbrev, anleggsgartnertekniker, landskapsingeniør eller landskapsarkitekt.

 

Søk nå knapp