Internat

Visste du at du faktisk kan bo på skolen? Internatet vårt ligger inne på skolens område og består av flere hus med hyggelige rom. Her kan du bo sammen med vennene dine i et trygt og godt miljø – læring er mer enn bare fag.

Gjennestad - Venner på internat Gjennestad - Venner på internat

Om internatet

Internatlivet på Gjennestad vgs

Å bo på internat er både spennende og utfordrende. Det er et utrolig godt sosialt miljø og her det mange å være sammen med. Best er det kanskje at du får muligheten til å bli godt kjent med ungdommer fra hele landet og at du kan bo med vennene dine. Internatet på Gjennestad vgs har god standard og plass til 150 elever. Vg1-elever har prioritet på enkeltrom, men på Vg2 og Vg3 kan du søke om dublettrom hvor man deler en liten kjøkkenkrok og bad.

Skolen bidrar med trygge rammer ved at ansatte har tilsyn og er tilgjengelige for elevene hele døgnet. I tillegg har vi miljøarbeidere som tilbyr organiserte aktiviteter på kveldstid og i helgene.

Alle som bor på internatet spiser sammen i matsalen. Fire ganger om dagen serveres det sunn og god mat. I tillegg samles elevene ofte rundt bålplassen på kveldene. Internatet er stengt i skolens ferier.

Du kan søke om internatplass når du har fått skoleplass. Når du returnerer opptaksbrevet til skolen kan du samtidig krysse av for om du ønsker internatplass.

Til foresatte

Det kan være et stort steg for deg når ungdommen ønsker å flytte på internatskole. Derfor inviterer vi til et godt samarbeid mellom internatet, ungdommen og dere foresatte.

Vi skal gjøre det vi kan for å skape trygge og gode rammer for utvikling, utdanning og vekst.  Å bo på internatskole er en fin mellomting mellom det å bo hjemme og det å flytte for seg selv. På internatet er det litt mer frihet enn hjemme,  men samtidig er det flere faste rammer på internatet enn når eleven bor helt for seg selv.

Like viktig som gode karakterer er «karakteren» til den enkelte, og nettopp den utvikles, formes og testes på internat. Nye venner og en ny start venter hos oss. Du er selvfølgelig velkommen til å komme på besøk, og husk at det fortsatt er viktig med oppfølging hjemmefra. Skolen ligger lett tilgjengelig for hjemreise med buss, tog eller fly.

Vi lover å ta godt vare på ungdommen din!

Priser

Video

«Det å bo på internatskole er en fin mellomting mellom det å bo hjemme og å flytte helt for seg selv.»

01Undervisningsfløyen

02Gymsal

03Internat Paviljongen

04Internat Nord

05Resepsjon - VGS

06Internat Sør

07Internat Huset

08Hybelhus Rødt

09Hybelhus Gult

10Sandvolleyballbane

11Bålplass

12Skolebygningen Arken

13Hagesenteret

14Anleggsgartneravdeling

15Byggfagavdelingen

16Dammen

17Veksthusavdelingen

18Fotballbane

19Maskinavdelingen

20Internat Originalen

21Internat Buret

22Mattorget

23Tufteparken

Søk nå knapp