Om Gjennestad vgs

Vi gir deg det beste grunnlaget for å ta fagbrevet eller videre utdanning.
Våre dyktige og engasjerte lærere bryr seg og utfordrer deg, slik at du kan nå de faglige og personlige resultatene du ønsker.

Elever ved Gjennestad videregående skole Elev ved Gjennestad videregående skole

Om skolen

Vi er en kristen internatskole

På Gjennestad videregående skole utdanner vi ungdom for fremtiden.

Vi er engasjerte på vegne av elevene våre og ønsker å bidra til å utvikle dem både faglig og som mennesker. Våre elever går godt rustet ut i videre studier og arbeidsliv etter videregående.

Vi er en kristen internatskole og er opptatt av å fremme sunn kristen tro. Vi ønsker å gi et tydelig og realistisk bilde av hva kristendom er. Hos oss er det rom for meningsutvekslinger hvor den enkeltes syn blir respektert.

Gjennestad har ca 220 elever og ca 100 ansatte. Læringsarenaene setter skolen i en særstilling med praktiske avdelinger som gir relevant praksis. Gjennestad er en frittstående skole tilknyttet Normisjon.

Ansatte

Ansatte på Gjennestad vgs

Rektor

33 36 36 00

rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen

Assisterende rektor

90 21 93 01

hilde.aasen@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen

Undervisningsinspektør

33 36 36 00

erik@gjennestadvgs.no

John Arne Imenes

IKT-ansvarlig og karriereveileder

33 36 36 00

johnarne@gjennestad.no

Helen Larsen

Sosiallærer, Kontaktlærer vg2 helsefagarbeider

93 24 00 45

helen@gjennestadvgs.no

Njaal Arve Melberg

Internatleder

48 89 99 48

njaal@gjennestadvgs.no

Lærer

33 36 36 00

hege@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer

Vg2 byggteknikk

33 36 36 00

Thomas@gjennestadvgs.no

Tove Glosli

Lærer, spes.pedkoordinator

33 36 36 00

tove@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer

Vg1 studiespesialisering

33 36 36 00

kristoffer@gjennestadvgs.no

Lærer

33 36 36 00

kristine@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer

Vg1 helse og oppvekstfag

33 36 36 00

dag@gjennestadvgs.no

Inger-Johanne Esborg

Lærer/ Spes.ped.

33 36 36 00

ingerjohanne@gjennestadvgs.no

Kai A. Raundalen

Kontaktlærer

Vg1 Naturbruk

33 36 36 00

kai@gjennestadvgs.no

Cecilie Sivesind

Kontaktlærer

Vg1 design og håndverk

33 36 36 00

cecilie@gjennestadvgs.no

Maria E. B. Olsen

Kontaktlærer

Vg1 helse og oppvekstfag

33 36 36 00

maria@gjennestadvgs.no

Turid Wold

Kontaktlærer

Vg2 studiespsialisering

33 36 36 00

turid@gjennestadvgs.no

IKT-læring

33 36 36 00

marius@gjennestad.no

Kontaktlærer

Vg2 barne - og ungdomsarbeiderfag

33 36 36 00

torstein@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

33 36 36 00

atle@gjennestadvgs.no

Tore Bjørnstad

Lærer

33 36 36 00

tore@gjennestadvgs.no

Kari Anita Gram

Kontaktlærer

Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag

33 36 36 00

karianita@gjennestadvgs.no

Rita Lavold

Kontaktlærer

Vg2 blomsterdekoratør

33 36 36 00

rita@gjennestadvgs.no

Andreas Hanedalen

Lærer

Vg2 barne - og ungdomsarbeiderfag

33 36 36 00

andreas@gjennestadvgs.no

Berit Reite - Profilbilde

Kontaktlærer

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

33 36 36 00

berit.reite@gjennestadvgs.no

Marianne Bakke Hangaas

Kontaktlærer

Vg3 studiespsialisering

33 36 36 00

marianne@gjennestadvgs.no

Jostein Steinsvik

Kontaktlærer

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

33 36 36 00

jostein.steinsvik@gjennestadvgs.no

Sven Kjetil Nilssen

Lærer

33 36 36 00

svenkjetil@gjennestadvgs.no

Frank Løymen

Lærer

33 36 36 00

frank@gjennestadvgs.no

Hanne Holhjem

Assistent

33 36 36 00

hanne@gjennestadvgs.no

Berit Viken - Profilbilde

Lærer

33 36 36 00

berit.viken@gjennestadvgs.no

Lærer

33 36 36 00

anita@gjennestadvgs.no

Lene Reikvam

Lærer

33 36 36 00

lene@gjennestadvgs.no

Mirjam L. Kleppan

Lærer

33 36 36 00

mirjam@gjennestadvgs.no

Thorstein Prydz Kjønnø

IKT medarbeider

33 36 36 00

thorstein@gjennestad.no

Mona Olsen

Administrasjon

33 36 36 00

mona@gjennestadvgs.no

Ingrid Gærnæ

Adminstrasjon

33 36 36 00

ingrid@gjennestadvgs.no

Kristin Teien

Lærer

33 36 36 00

kristin@gjennestadvgs.no

Eierskap

Fra Gjennestad og ut i verden

Gjennestad vgs er en kristen internatskole som eies av Normisjon. Normisjon arbeider i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia og et stort internasjonalt nettverk. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer og driver i tillegg bistandsarbeid i samarbeid med NORAD.

I skolehverdagen vil du merke at ansatte deler et kristent verdi- og menneskesyn. Dette gir muligheter for å diskutere og teste egne verdier i gjensidig respekt.

«Du har de voksne rundt deg hele tiden, samtidig som du lærer å bli selvstendig.»

Søk nå knapp