Om Gjennestad vgs

Vi gir deg det beste grunnlaget for å ta fagbrevet eller videre utdanning.
Våre dyktige og engasjerte lærere bryr seg og utfordrer deg, slik at du når de faglige og personlige resultater du ønsker.

Elever ved Gjennestad videregående skole Elev ved Gjennestad videregående skole

Om skolen

Vi er en kristen internatskole

På Gjennestad videregående skole utdanner vi ungdom for fremtiden.

Vi er engasjerte på vegne av elevene våre og ønsker å bidra til å utvikle dem både faglig og som mennesker. Våre elever går godt rustet ut i videre studier og arbeidsliv etter videregående.

Vi er en kristen internatskole og er opptatt av å fremme sunn kristen tro. Vi ønsker å gi et tydelig og realistisk bilde av hva kristendom er. Hos oss er det rom for meningsutvekslinger hvor den enkeltes syn blir respektert.

Gjennestad har ca 200 elever og ca 100 ansatte. Læringsarenaene setter skolen i en særstilling med praktiske avdelinger som gir relevant praksis. Gjennestad er en frittstående skole tilknyttet Normisjon. Dette åpner spennende muligheter for å oppleve andre land og kulturer.

Ansatte

Ansatte på Gjennestad vgs

Gunstein Vetrhus

Rektor

95 29 73 85

gunstein@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen

Ass. rektor

90 21 93 01

hilde.aasen@gjennestadvgs.no

Margunn S. Askjer

Inspektør

33 36 36 00

margunn@gjennestadvgs.no

Njaal Arve Melberg

Internatleder

48 89 99 48

njaal@gjennestadvgs.no

Unni Grostad

Karriererådgiver, lærer

92 49 06 43

unni@gjennestadvgs.no

Dag Knudsen

Spes.ped. koordinator, lærer

45 88 13 65

dag.knudsen@gjennestadvgs.no

Helen Larsen

Sosiallærer, Kontaktlærer vg2 helsefagarbeider

93 24 00 45

helen@gjennestadvgs.no

Kjetil Kopstad

Kontaktlærer

Vg1 service og samferdsel

33 36 36 00

kjetil@gjennestadvgs.no

Kai A. Raundalen

Kontaktlærer

Vg1 Naturbruk

33 36 36 00

kai@gjennestadvgs.no

Cecilie Sivesind

Kontaktlærer

Vg1 design og håndverk

33 36 36 00

cecilie@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen

Kontaktlærer

Vg1 helse og oppvekstfag

33 36 36 00

erik@gjennestadvgs.no

Frank Løymen

Kontaktlærer

Vg1 studiespesialisering

33 36 36 00

frank@gjennestadvgs.no

Tore Bjørnstad

Kontaktlærer

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

33 36 36 00

tore@gjennestadvgs.no

Solfrid Henriksen

Kontaktlærer

Vg2 landbruk og gartnernæring

33 36 36 00

solfrid@gjennestadvgs.no

Inger-Johanne Esborg

Kontaktlærer

Vg2 blomsterdekoratør

33 36 36 00

ingerjohanne@gjennestadvgs.no

Kari Anita Gram

Kontaktlærer

Vg2 anleggsgartner og idrettsanleggsfag

33 36 36 00

karianita@gjennestadvgs.no

Turid Wold

Kontaktlærer

Vg2 barne - og ungdomsarbeiderfag

33 36 36 00

turid@gjennestadvgs.no

Håvard Kleppan

Kontaktlærer

Vg2 byggteknikk

33 36 36 00

havard@gjennestadvgs.no

Marianne Bakke Hangaas

Kontaktlærer

Vg2 studiespsialisering

33 36 36 00

marianne@gjennestadvgs.no

Borghild Them - Porfilbilde

Kontaktlærer

Vg2 salg service og sikkerhet

33 36 36 00

borghild.them@gjennestadvgs.no

Jostein Steinsvik

Kontaktlærer

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

33 36 36 00

jostein.steinsvik@gjennestadvgs.no

Tove Glosli

Lærer, spes.ped

33 36 36 00

tove@gjennestadvgs.no

Sølvi Solvang

Lærer

33 36 36 00

solvi@gjennestadvgs.no

Lærer

33 36 36 00

gjermund@gjennestadvgs.no

Sven Kjetil Nilssen

Lærer

33 36 36 00

svenkjetil@gjennestadvgs.no

Rita Lavold

Lærer

33 36 36 00

rita@gjennestadvgs.no

Randi Nørstebø

Lærer

33 36 36 00

randi@gjennestadvgs.no

Hanne Holhjem

Assistent

33 36 36 00

hanne@gjennestadvgs.no

Berit Viken - Profilbilde

Lærer

33 36 36 00

berit.viken@gjennestadvgs.no

Berit Reite - Profilbilde

Lærer

33 36 36 00

berit.reite@gjennestadvgs.no

Grete Lepperød

Lærer

33 36 36 00

grete@gjennestadvgs.no

Gunnar Gundersen

Lærer

33 36 36 00

gunnar@gjennestadvgs.no

Lene Reikvam

Lærer

33 36 36 00

lene@gjennestadvgs.no

Maria E. B. Olsen

Lærer

33 36 36 00

maria@gjennestadvgs.no

Mirjam L. Kleppan

Lærer

33 36 36 00

mirjam@gjennestadvgs.no

Andreas Hanedalen

Lærer

33 36 36 00

andreas@gjennestadvgs.no

John Arne Imenes

IKT ansvarlig

33 36 36 00

johnarne@gjennestad.no

Thorstein Prydz Kjønnø

IKT medarbeider

33 36 36 00

thorstein@gjennestad.no

Mona Olsen

Administrasjon

33 36 36 00

mona@gjennestadvgs.no

Ingrid Gærnæ

Adminstrasjon

33 36 36 00

ingrid@gjennestadvgs.no

Erik Björn

Ettåring, miljøarbeider

33 36 36 00

erik.bjoern@gjennestadvgs.no

Thea Baustad

Ettåring, miljøarbeider

33 36 36 00

thea@gjennestadvgs.no

Kristin Teien

Internatmedarbeider

33 36 36 00

kristin@gjennestadvgs.no

Eierskap

Fra Gjennestad og ut i verden

Gjennestad vgs er en kristen internatskole som eies av Normisjon. Normisjon arbeider i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia og et stort internasjonalt nettverk. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer og driver i tillegg bistandsarbeid i samarbeid med NORAD. For deg som elev gir dette spennende muligheter for meningsfull praksis og personlig utvikling.

I skolehverdagen vil du merke at ansatte deler et kristent verdi- og menneskesyn. Dette gir muligheter for å diskutere og teste egne verdier i gjensidig respekt.

«Du har de voksne rundt deg hele tiden, samtidig som du lærer å bli selvstendig.»

Søk nå knapp