Om Gjennestad vgs

Vi gir deg det beste grunnlaget for å ta fagbrevet eller videre utdanning.
Våre dyktige og engasjerte lærere bryr seg og utfordrer deg, slik at du kan nå de faglige og personlige resultatene du ønsker.

Elever ved Gjennestad videregående skole Elev ved Gjennestad videregående skole

Om skolen

Vi er en kristen internatskole

På Gjennestad videregående skole utdanner vi ungdom for fremtiden.

Vi er engasjerte på vegne av elevene våre og ønsker å bidra til å utvikle dem både faglig og som mennesker. Våre elever går godt rustet ut i videre studier og arbeidsliv etter videregående.

Vi er en kristen internatskole og er opptatt av å fremme sunn kristen tro. Vi ønsker å gi et tydelig og realistisk bilde av hva kristendom er. Hos oss er det rom for meningsutvekslinger hvor den enkeltes syn blir respektert.

Gjennestad vgs har ca 140 elever og ca 25 ansatte. Læringsarenaene setter skolen i en særstilling med praktiske avdelinger som gir relevant praksis. I de praktiske avdelingene er det ca 60 ansatte. Gjennestad er en frittstående skole tilknyttet Normisjon.

Ansatte

Ansatte på Gjennestad vgs

Rektor

33 36 36 00

rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen

Assisterende rektor

90 21 93 01

hilde.aasen@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen

Inspektør

33 36 36 00

erik@gjennestadvgs.no

John Arne Imenes

Permisjon

33 36 36 00

johnarne@gjennestad.no

Helen Larsen

Sosiallærer/Lærer

93 24 00 45

helen@gjennestadvgs.no

Njaal Arve Melberg

Internatleder

48 89 99 48

njaal@gjennestadvgs.no

Permisjon

33 36 36 00

Thomas@gjennestadvgs.no

Tove Glosli

Permisjon

33 36 36 00

tove@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 2HA

33 36 36 00

dag@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 2G

Inger-Johanne Esborg

Lærer/ Spes.ped.

33 36 36 00

ingerjohanne@gjennestadvgs.no

Spes ped.

33 36 36 00

ellen@gjennestadvgs.no

Kai A. Raundalen

Kontaktlærer 1N

33 36 36 00

kai@gjennestadvgs.no

Maria E. B. Olsen

Faglærer og kontaktlærer 1HO

33 36 36 00

maria@gjennestadvgs.no

Turid Wold

Kontaktlærer 2BU

33 36 36 00

turid@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 1HO

33 36 36 00

torstein@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 1BA/2BT

33 36 36 00

atle@gjennestadvgs.no

Tore Bjørnstad

Lærer

33 36 36 00

tore@gjennestadvgs.no

Kari Anita Gram

Kontaktlærer 2A

33 36 36 00

karianita@gjennestadvgs.no

Rita Lavold

Lærer

33 36 36 00

rita@gjennestadvgs.no

Berit Reite - Profilbilde

Lærer

33 36 36 00

berit.reite@gjennestadvgs.no

Marianne Bakke Hangaas

Kontaktlærer 3A

33 36 36 00

marianne@gjennestadvgs.no

Jostein Steinsvik

Lærer

33 36 36 00

jostein.steinsvik@gjennestadvgs.no

Sven Kjetil Nilssen

Lærer

33 36 36 00

svenkjetil@gjennestadvgs.no

Frank Løymen

Lærer

33 36 36 00

frank@gjennestadvgs.no

Hanne Holhjem

Assistent

33 36 36 00

hanne@gjennestadvgs.no

Lærer

33 36 36 00

anita@gjennestadvgs.no

Mirjam L. Kleppan

Lærer

33 36 36 00

mirjam@gjennestadvgs.no

Kristin Teien

Lærer

33 36 36 00

kristin@gjennestadvgs.no

Thorstein Prydz Kjønnø

IKT medarbeider

33 36 36 00

thorstein@gjennestad.no

Mona Olsen

Administrasjon

33 36 36 00

mona@gjennestadvgs.no

Ingrid Gærnæ

Adminstrasjon

33 36 36 00

ingrid@gjennestadvgs.no

Eierskap

Fra Gjennestad og ut i verden

Gjennestad vgs er en kristen internatskole som eies av Normisjon. Normisjon arbeider i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia og et stort internasjonalt nettverk. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer og driver i tillegg bistandsarbeid i samarbeid med NORAD.

I skolehverdagen vil du merke at ansatte deler et kristent verdi- og menneskesyn. Dette gir muligheter for å diskutere og teste egne verdier i gjensidig respekt.

«Du har de voksne rundt deg hele tiden, samtidig som du lærer å bli selvstendig.»

Søk nå knapp