Om Gjennestad vgs

Vi gir deg det beste grunnlaget for å ta fagbrevet eller videre utdanning.
Våre dyktige og engasjerte lærere bryr seg og utfordrer deg, slik at du kan nå de faglige og personlige resultatene du ønsker.

Elever ved Gjennestad videregående skole Elev ved Gjennestad videregående skole

Om skolen

Vi er en kristen internatskole

På Gjennestad videregående skole utdanner vi ungdom for fremtiden.

Vi er engasjerte på vegne av elevene våre og ønsker å bidra til å utvikle dem både faglig og som mennesker. Våre elever går godt rustet ut i videre studier og arbeidsliv etter videregående.

Vi er en kristen internatskole og er opptatt av å fremme sunn kristen tro. Vi ønsker å gi et tydelig og realistisk bilde av hva kristendom er. Hos oss er det rom for meningsutvekslinger hvor den enkeltes syn blir respektert.

Gjennestad vgs har ca 175 elever og ca 30 ansatte. Læringsarenaene setter skolen i en særstilling med praktiske avdelinger som gir relevant praksis. I de praktiske avdelingene er det ca 60 ansatte. Gjennestad er en frittstående skole tilknyttet Normisjon.

givertjenste

Gi en gave

Det er ressurskrevende å drive skolen slik vi ønsker. Vi strekker oss langt for å være en skole med unike, profesjonelle og trygge arenaer. Gjennestad er mye mer enn bare skole og det ønsker vi å fortsett med. Hjelp oss å gi fremtidige elever de samme mulighetene og rammene som vi på Gjennestad er så stolte av i dag.

Gi en gave

Ansatte

Ansatte på Gjennestad vgs

Rektor

45 27 04 69

rektor@gjennestadvgs.no

Assisterende rektor

90 21 93 01

hilde.aasen@gjennestadvgs.no

Inspektør

40 41 78 75

erik@gjennestadvgs.no

IKT-ansvarlig

33 36 36 00

johnarne@gjennestad.no

Helen Larsen

Sosiallærer/Kontaktlærer 2HA og 1HO

93 24 00 45

helen@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 2G

Vg2 landbruk og gartnernæring

33 36 36 00

mariakarjord@gjennestadvgs.no

Internatleder

48 89 99 48

njaal@gjennestadvgs.no

Kotaktlærer 2T

90 51 14 36

Thomas@gjennestadvgs.no

Lærer

ingrid.aabrekk@gjennestadvgs.no

Permisjon

93 40 44 62

karine@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 2S

91327175

thomas.hansen@gjennestadvgs.no

Inger-Johanne Esborg

Karriereveileder / Spes.ped.

41 44 28 26

ingerjohanne@gjennestadvgs.no

Spes ped.

33 36 36 00

ellen@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 1N

45 97 35 69

kai@gjennestadvgs.no

Maria E. B. Olsen

Lærer og kontaktlærer 1BA

98 69 26 60

maria@gjennestadvgs.no

Turid Wold

Kontaktlærer 2BU

94 89 00 62

turid@gjennestadvgs.no

Lærer

99 69 17 74

torstein@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 1BA

90 79 88 42

atle@gjennestadvgs.no

Kari Anita Gram

Kontaktlærer 2A

93 69 26 32

karianita@gjennestadvgs.no

Rita Lavold

Lærer

47 63 75 42

rita@gjennestadvgs.no

Berit Reite - Profilbilde

Lærer

41 03 09 68

berit.reite@gjennestadvgs.no

Marianne Bakke Hangaas

Kontaktlærer 3A

45 20 82 55

marianne@gjennestadvgs.no

Sven Kjetil Nilssen

Lærer

98 68 48 76

svenkjetil@gjennestadvgs.no

Frank Løymen

Lærer

99 00 24 45

frank@gjennestadvgs.no

Hanne Holhjem

Assistent

92 62 78 08

hanne@gjennestadvgs.no

Kontaktlærer 1S

46 91 80 10

anita@gjennestadvgs.no

Lærer

99 27 01 02

kristin@gjennestadvgs.no

Thorstein Prydz Kjønnø

IKT medarbeider

90 52 99 35

thorstein@gjennestad.no

Mona Olsen

Administrasjon

33 36 36 00

mona@gjennestadvgs.no

Ingrid Gærnæ

Adminstrasjon

33 36 36 00

ingrid@gjennestadvgs.no

Eierskap

Fra Gjennestad og ut i verden

Gjennestad vgs er en kristen internatskole som eies av Normisjon. Normisjon arbeider i 10 land i Sør-Amerika, Afrika og Asia og et stort internasjonalt nettverk. Organisasjonen har om lag 30 misjonærer og driver i tillegg bistandsarbeid i samarbeid med NORAD.

I skolehverdagen vil du merke at ansatte deler et kristent verdi- og menneskesyn. Dette gir muligheter for å diskutere og teste egne verdier i gjensidig respekt.

GJENNESTAD drift

En moderne bedrift og praksisarena for Gjennestad vgs.

Les mer her.

«Du har de voksne rundt deg hele tiden, samtidig som du lærer å bli selvstendig.»

Søk nå knapp