Bygg- og anleggsteknikk

Vg1 bygg- og anleggsteknikk er starten på en utdanning med mange muligheter. Uansett om du velger Vg2 tømrer eller Vg2 anleggsgartner hos oss, så setter ditt arbeid spor.

VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Håndverksutdannelse med mange muligheter

Gjennom utdanningen hjelper våre dyktige lærere deg til å utvikle praktisk sans, nøyaktighet og godt håndlag. På Gjennestad har vi en stor bygningsmasse og mange ulike håndverkere. Dette gir muligheter for allsidig praksis og en god utdannelse. Elevene starter med grunnleggende ferdigheter og får diverse godkjenninger. Praksisen her på Gjennestad skal være ekte! Derfor er våre elever med å bygge ekte hus, samt at de blir utplassert hos dyktige håndverkbedrifter.


VG2 TØMRER

God fagkunnskap og unike praksismuligheter

På Vg2 tømrer ved Gjennestad vgs bygger vi hus! Ekte hus. Fra bunnen. For å gi deg den beste praksisen gjør vi det alle tømrere gjør, nemlig å bygge hus. Hver klasse er med på å sette opp en komplett bygning fra grunnmur til pipe, med alt det innebærer. Vegger, tak, vinduer, takstein, dører – ja alt som hører til. Arbeidsoppgavene krever at du er selvstendig, nøyaktig, kreativ og har gode samarbeidsevner for å finne løsninger som holder høy kvalitet.

Gjennestad vgs er en skole i utvikling og bygningsmassen er omfattende, nybygg og ombygging er vanlig. En stor bygningsmasse krever mye vedlikehold og dette arbeidet gir god og praktisk arbeidserfaring for deg som velger Vg2 tømrer.


VG2 ANLEGGSGARTNER

Vårt arbeid setter spor

Som anleggsgartner har du i all hovedsak arbeidsplassen din ute. Mange oppdrag er for privatkunder, men ofte vil du også samarbeide med andre håndverkere på store byggeplasser.

Anleggsgartnerfaget er et miljøskapende og miljøbevarende fagområde med lange tradisjoner. Mye av opplæringen er praktisk og du vil være med på anleggsgartnerarbeid både inne på skolens område, og ute hos kunder i Vestfold. I tillegg vil du bli utplassert i anleggsgartnerbedrifter i en eller flere uker i høst- og vårsemesteret.

Faget er delt i to hovedområder: Nyanlegg og drift- og vedlikehold. Nyanlegg er mindre, private hageanlegg og større parkanlegg. Vi bygger med belegningsstein, skifer, naturstein og betongmaterialer. Alt du kan se av grøntområder utenfor huset ditt, eller skolen din, er det anleggsgartnere som bygger og vedlikeholder. Det kan være trær, belegningsstein, plen, murer, maskiner, redskap, vann og lyssetting. Drift og vedlikehold er vedlikehold av private hageanlegg og større parkanlegg. Vi jobber med levende planter og materialer som krever faglig kompetanse for at anlegget til enhver tid skal fremstå velstelt. Det er mange ulike oppgaver som må utføres, for eksempel plenklipping, vanning, luking og beskjæring.

Som anleggsgartner er vi tett på problematikken med klimaendringer. Dette krever nytenkning og kunnskap om planter og materialer som kan brukes til rensing av forurenset vann og forebygging av oversvømmelser.

Etter to år på skole følger 2 års læretid før du går opp til fagprøve. Gjennestad vgs er en del av et samarbeidsprosjekt med anleggsgartnerbransjen i Vestfold. Formålet med prosjektet, jobbute.no, er å øke rekrutteringen til anleggsgartnerfaget.
Alle elever som oppfyller gitte kriterier, er garantert læreplass hos en av samarbeidsbedriftene; Grøteig, Strandman, Håkonsen og Sukke, Agaia AS, Pedersen Landskap og Anleggsgartner Øst.
Lese mer om: jobbute.no.

Mulighetene videre er mange: mesterbrev, anleggsgartnertekniker, landskapsingeniør eller landskapsarkitekt.

Søk nå knapp