Aktuelt

Dette er siden for aktuell informasjon om blant annet skolens arrangementer og aktiviteter. Her finner du informasjon om informasjonmøter, åpen dag på skolen vår, våre skolebesøk, messedeltagelse, skoleturer og årets skolerute.

Info om Covid 19.

Infomøte

Er du elev eller foresatt til elev som er nysgjerrig på skolen vår, er du hjertelig velkommen til å følge vårt informasjonsmøte  27. januar kl. 19:00.
Det vil bli gjennomført digitalt og fysisk på skolen hvis smitteverntiltakene tillater det.
Skolen og alle programområdene blir presentert. I tillegg vil representanter fra alle programområdene være tilgjengelige for direkte spørsmål i chatten under hele presentasjonen.

Påmelding kommer her:

Ev. spørsmål så ta kontakt på post@gjennestadvgs.no eller 33 36 36 00.

Besøk

Du har nå mulighet til å komme og besøke oss på Gjennestad vgs. Ta gjerne med deg en foresatt og vi skal vise deg skolen og dens fasiliteter. Dette gjøres på en trygg og korona- vennlig måte.

Ta kontakt på post@gjennestadvgs.no eller 33 36 36 00.

«På Gjennestad vgs settes det fokus på det å vise omsorg, respekt og være raus.»

Søk nå knapp