Aktuelt

Dette er siden for aktuell informasjon om blant annet skolens arrangementer og aktiviteter. Her finner du informasjon om informasjonmøter, åpen dag på skolen vår, våre skolebesøk, messedeltagelse, skoleturer og årets skolerute.

Besøk

Du har nå mulighet til å komme og besøke oss på Gjennestad vgs. Ta gjerne med deg en foresatt og vi skal vise deg skolen og dens fasiliteter. Dette gjøres på en trygg og korona- vennlig måte.

Ta kontakt på post@gjennestadvgs.no eller 33 36 36 00.

Infomøte

VELKOMMEN TIL OSS!
Er du elev eller foresatt til elev som er nysgjerrig på skolen vår, er du hjertelig velkommen til informasjonsmøte onsdag 11. november Kl. 1900 i gymsalen.
Møt elever og lærere som forteller deg det du vil vite om å være elev på Gjennestad videregående skole.
Det hele gjennomføres på en trygg og koronavennlig måte.

 

HOLD AV DATOEN!

Mer informasjon og påmelding kommer.

Ta kontakt på post@gjennestadvgs.no eller 33 36 36 00.

INFOHEFTE FOR ELEVER: https://issuu.com/gjennestadvgs.no/docs/infohefte-versjon-juni

  • Elever over 18 år skriver egenmelding til sin kontaktlærer.
  • Elever under 18 år får foresatte til å skrive egenmelding til sin kontaktlærer
  • Eleven MÅ ta kontakt med alle sine faglærere i forkant (og så tidlig som mulig) av undervisningen og gjøre avtale.
  • Hvis eleven kan delta digitalt i undervisningen eller gjøre avtalt arbeid, blir det ikke ført fravær.
  • Hvis eleven er for syk til å følge undervisning eller utføre avtalt arbeid innen frist, blir det satt dokumentert fravær.

– For høyt fravær uansett grunn kan føre til at man ikke får karakter i faget.

– Internatbeboere tar i tillegg kontakt med internatleder Njål.

– Har du symptomer skal du teste deg. 

OM KORONA (mail sendt 28/8)

Da har vi vært gjennom de første 14 dagen på skolen. Det har gått superbra!!

Likevel må vi fortsette med mange av tiltakene. Det er ikke lett å holde en meters avstand, men dette sammen med god håndhygiene er fortsatt svært viktig.

Vi letter opp på noen av tiltakene. Samtidig er det VIKTIG å poengtere at vi fortsatt har gult nivå.

Det betyr fortsatt:

Hold 1 meter avstand utenfor klasserommet.

Ingen besøk på rom og i internatkorridor.

Bare besøk av skolens elever i fellesrom (familie og venner utendørs).

Vask/sprit hender når du kommer, etter toalettbesøk, før du går inn i klasserom, før du spiser osv.

Har du en nyoppstått luftveisinfeksjon skal du ikke være på skolen, men være hjemme eller på rommet ditt. Kontakt testsenter for eventuell testing.

Nytt:

Vi åpner for at de som ikke bor på internat kan spise i kantina (med 1 meter avstand).

Enkelt kantine tilbud fom. onsdag 2.9

Treningsrommet åpner med tidsbegrensninger, antallsbegrensninger og smitteverntiltak mandag 21. september.

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Regjeringen endrer fraværsreglene for videregående elever som følge av Covid-19 foreløpig ut oktober. Det har blitt besluttet at gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18, og med bekreftelse fra foreldre for de under 18 år ved fravær av helsegrunner.

“– Dere er ikke redd for at den nye ordningen blir misbrukt av elever?

– Vi har tiltro til at dette ikke misbrukes. Vi har tillit til at elever og foreldre bruker denne ordningen på fornuftig vis. Vi er nødt til å ha denne tilliten i den situasjonen vi nå er i, svarer Melby.”

Dersom du må holde deg hjemme med milde luftveissymptomer eller blir satt i karantene i 10 dager, ønsker vi at elevene skal følge undervisningen. Du er i utgangspunktet ikke syk, men får ikke lov til å komme på skolen. 

Eleven må da ta kontakt med lærer som vil tilrettelegge for at eleven kan følge undervisningen hjemmefra. Dersom du følger undervisning vil du ikke få fravær.

  • Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær.

Du får gyldig dokumentert fravær hvis du må holde deg hjemme eller karantene, men du ikke følger undervisningen

Du får ikke fravær hvis du er hjemme/på rommet, men følger undervisningen. 

Hvis du ikke kommer på skolen og ikke gir egenmelding (over 18 år) eller får bekreftelse fra foresatte får du udokumentert fravær.

Forøvrig henviser vi til vårt dokument om smitteverntiltak: Smitteverntiltak

 

Kontaktinfo:

Kristin Sanna Kihle, rektor: rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen, assisterende rektor: hilde@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen, inspektør: erik@gjennestadvgs.no

Njål Arve Melberg, internatleder:  njaal@gjennestadvgs.no

 

 

«På Gjennestad vgs settes det fokus på det å vise omsorg, respekt og være raus.»

Søk nå knapp