Aktuelt

Dette er siden for aktuell informasjon om blant annet skolens arrangementer og aktiviteter. Her finner du informasjon om informasjonmøter, åpen dag på skolen vår, våre skolebesøk, messedeltagelse, skoleturer og årets skolerute.

VIKTIG INFO OM KORONATILTAK

Regjeringen opprettholder tiltakene fram til 13. april

For Gjennestad videregående skole sin del betyr dette:

  • Undervisningen fortsetter på digitale plattformer fram til påskeferien fredag 3/4.
  • Skolen oppfordrer elevene til å lage seg gode rutiner for hver undervisningsdag.
  • Elever må vente å bestille returbillett til skolen/internatet til nærmere beskjed blir gitt, om når skolen kan åpne igjen. Pr. dags dato kan vi ikke si når dette blir dessverre.
  • Alle spørsmål om økonomi vil bli besvart når skolen har fått nærmere beskjed fra myndighetene om hvordan dette løses

————————————————————————————————————————–

Koronainfo fredag 3. april:

Til alle elever og foresatte til elever under 18 år.

Da er tre uker med digital/hjemmeskole snart over og en forhåpentligvis god påske venter oss. Vi er fortsatt svært fornøyde med hva de aller fleste får til.

Regjeringen kommer onsdag 8/4 til å offentliggjøre nye tiltak for skolene.

Vi på Gjennestad videregående skole vil uavhengig av dette gi alle mest mulig forutsigbarhet inn i påsken. Dette for å kunne planlegge og tilrettelegge for dagene etterpå.

Skolebygningen og internatet vil dermed være stengt også uka etter påske. En eventuell åpning vil da uansett ikke skje før tidligst mandag 20.april.

Om myndighetene kommer med nye tiltak, skal vi justere oss raskest mulig i tråd med disse.

Så snart vi får avklart det videre forløpet vil dere få informasjon om hva som blir gjeldende i neste periode. Dere må derfor fortsatt sjekke mail og følge med på https://www.gjennestadvgs.no/aktuelt/

Alle elever som bor på internatet, får tilbake 2800,- kroner som en kompensasjon for stengt internat pga koronavirus. Dette er en kompensasjon for perioden 15.mars – 15.april. Tilbakebetalingen vil skje som et fratrekk i fakturaen med forfall 15.april. Ytterligere kompensasjon videre framover trekkes fra i fakturaen med forfall i mai.

Med inspirasjon fra dagens påskegudstjeneste (https://www.facebook.com/skolekirken/videos/160209378517250/)

så ønsker vi å dele noen vers. Versene er fritt hentet og oversatt fra en kjent sang. Den handler om at livet kan ha noen litt bratte bakker. Da skal du alltid stole på kjærligheten og håpet. For husk – du er aldri alene.

Når du går gjennom en storm.

Så hold hodet høyt og du skal ikke være redd for mørket.

For på slutten av en storm – er det en gylden himmel – og en lerkes søte sølvsang.

Gå videre gjennom vinden

Gå videre gjennom regnet

Selv om drømmene dine blir kastet rundt og blåst på. 

Gå videre, gå videre

Med håp i hjertet, vil du aldri gå alene

Ja husk på at du aldri vil gå alene

Du vil aldri gå alene

Kontaktinfo:

Kristin Sanna Kihle, rektor.: rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen, assisterende rektor: hilde@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen, inspektør: erik@gjennestadvgs.no

En riktig god og velsignet påske fra

Kristin, Hilde og Erik

Koronainfo fredag 27. mars:

Til alle elever og foresatte under 18 år.

Vi har nå vært gjennom 2 uker med alternativ skoledrift. Skolene er ikke stengt, kun bygningene. Med masse pågangsmot, lærevillighet, kreativitet og tålmodighet har elevene og lærerne gjennomført opplæring tett opp mot det optimale innenfor de gitte rammene som nå råder. Dette er vi veldig stolte av. Vi er stolte av hva vi får til sammen!

I tillegg blir vi stadig bedre. Bedre på å finne riktige arbeidsmetoder, mengde, form og tekniske løsninger.

Vi kan ikke si med sikkerhet hvor lenge dette varer. I første omgang gjelder dette frem til 13. april, og vi vil trolig få ny beskjed angående dette 8. april.

Elever må vente å bestille returbillett til skolen/internatet til nærmere beskjed blir gitt, om når skolen kan åpne igjen.

Som skole vil vi gjøre det vi kan for at våre elever skal få så god opplæring som mulig. Skoleadministrasjonen er tett på hver enkelt lærer og legger til rette for veiledning og planlegging av opplæringen. Det blir gjennomført jevnlige lærermøter (digitalt). I tillegg har vi en It-avdeling som til enhver tid er tilgjengelig.

Utfordringer vil det alltid være. Det har vi også i en “normal” skoledrift. Vi ønsker derfor som alltid tilbakemeldinger fra dere elever og foresatte hvis det er noe.

Fravær: Vi får noen spørsmål angående fraværsføring.

Fylkeskommunen sier dette:

“Elever skal ikke få fravær på vitnemålet. Likevel ønsker vi å holde oversikt over elevenes digitale eller fysiske tilstedeværelse, for å kunne følge opp læringsarbeidet. Erfaringene så langt er at dette fungerer veldig godt. Elever som ikke er tilstede må følges opp av skolen/kontaktlærer.”  https://www.vtfk.no/aktuelt/siste-nytt-fra-opplaring/

Vi fører derfor nærvær og fravær- men de vil ikke få fraværet på vitnemålet. Vi må holde oversikten og alle elever skal møte til sine timer og de skal melde sykdom.Ledelsen ordner fraværet i etterkant når vi vet mer om omfanget av denne perioden.Elever som ikke stiller til digital undervisning vil fremdeles få varsel om fare for ikke vurderingsgrunnlag.

Til slutt legger vi med en liten hilsen til alle elever fra Kristin: https://youtu.be/10mYMbf8iIM

Kontaktinfo:

Kristin Sanna Kihle, rektor.: rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen, assisterende rektor: hilde@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen, inspektør: erik@gjennestadvgs.no

Med hilsen Kristin, Hilde og Erik

 

Koronainfo onsdag 25. mars:

Hei alle sammen! Da har det kommet ut ny informasjon angående skriftlig eksamen:

– Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.
– Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Avklaring rundt dette kommer sannsynligvis etter påske.
– Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Det betyr at skolene  kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.
Ref:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Vi kommer tilbake med mer informasjon når det foreligger.
Kontaktinfo:

Kristin Sanna Kihle, rektor.: rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen, assisterende rektor: hilde@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen, inspektør: erik@gjennestadvgs.no

Med hilsen Kristin, Hilde og Erik

Koronainfo fredag 20. mars:

Hei alle sammen!

Vi håper det går bra med dere alle sammen, selv om situasjonen kan være vanskelig og krevende for mange.
Dette er en helt ny situasjon for oss alle og veien må bli til mens vi går.

Nå har vi fullført en uke med hjemmeskole. Det gir oss noen utfordringer:
-systemene vi bruker er hardt belastet og virker ikke alltid slik vi er vant med
-det er mye nytt vi må lære oss
-vi sitter ekstra mye foran skjerm
-vi sitter mye alene
-det kan være vanskelig å gi alle det de trenger av hjelp og støtte
-det blir mange oppgaver og innleveringer, og lite praktisk skole.
Men det er veldig hyggelig å se at de aller fleste elever stiller til alle timer og følger opp så godt de kan.
Dersom man ikke får levert det man skal i tide fordi systemene ikke virker, ta kontakt med læreren din så raskt som mulig på mail eller sms.
Vi ser at det kan bli en uvant stor arbeidsmengde for noen av elevene/klassene. Det er bra om dere sier ifra til kontaktlærer dersom det oppleves som overveldende slik at vi kan justere mengden. Vi håper at dette vil rette seg underveis.
Det er viktig å komme seg ut i frisk luft hver dag. Særlig nå som det blir ekstra mye innesitting foran skjermen. Viktig også å gjøre andre hyggelig ting i en vanskelig tid.
Minner også om at sosiallærer Helen er tilbake fra neste uke. Hun har sendt en egen mail til alle elever om hvordan hun kan kontaktes.
Vi vil legge ut aktuelle ting på Hjemmesida under Aktuelt:
Tusen takk til alle dere som støtter der hjemme. Har dere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss.
Med hilsen Kristin, Hilde og Erik
Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

 

Generell Koronainfo:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

https://www.udir.no/korona

 

 

 

Koronainfo onsdag 15. mars:

Betalingsinfo:

Til alle elever og foresatte til elever under 18 år!

Gjennestad vgs ønsker å legge seg på samme praksis som andre sammenlignbare internatskoler. Vi har derfor endret på retningslinjer for betaling av internatplass i den perioden skole og internat er stengt som et tiltak for å hindre koronasmitte.
Nye retningslinjer for betaling fra og med 15.03.20 og så lenge internatet er stengt som et koronatiltak:
– Alle elever skal fortsatt betale skolepenger fordi elever fortsatt får undervisning gjennom digitale arenaer.
– Internatelever skal ikke betale kostpenger.
– Internatelever skal betale den summen de får i borteboerstipend (4517,- kr) pr. måned for internatplassen.
– Internatelever som ikke mottar borteboerstipend, bes ta kontakt med post@gjennestadvgs.no for egen avtale.
– Mange elever har betalt for mye i mars måned. Dette vil bli justert i fakturaen som kommer til forfall 15.april.
Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Generell Koronainfo:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/

https://www.udir.no/korona

 

 

 

Koronainfo mandag 16. mars:

Til elever og foresatte under 18 år.

Hei, har fått mange gode tilbakemeldinger fra lærerne i dag om god innsats fra de fleste elever. Lærerne og elevene har gjort en kjempeinnsats i forhold til den nye måten å jobbe med skolearbeid på.
Viktig at dere fortsatt støtter og ev. hjelper ungdommene gjennom denne uvante situasjonen.
Dersom ungdommen deres er syk ber jeg dere som er foreldre til barn under 18 år om å melde dem syke til kontaktlærer. Elever over 18 år melder selv.
Ellers er det er bare å ta kontakt hvis dere har spørsmål.
Kontaktinfo:

Kristin Sanna Kihle, rektor.: rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen, assisterende rektor: hilde@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen, inspektør: erik@gjennestadvgs.no

 

Koronainfo fredag 13. mars kl. 12.30

Vi anbefaler at foresatte setter seg nøye inn i informasjonen som blir gitt. I tillegg kan det være lurt å lese informasjonen sammen med ungdommen.
I perioden skolen er stengt, frem til og med 3.04, har skolen et tydelig opplæringsansvar tross situasjonen vi står i. Gjennestad videregående skole vil bistå elevene fremover så godt det lar seg gjøre på digitale flater. Lærerne har benyttet dagen til å legge planer for den enkelte klasse for kommende uke.
Vi minner om at selv om dere nå ikke er fysisk på skolen, så skal alle følge den opprinnelige timeplanen. Alle timer starter til oppsatt tid. Dere starter timen inne på Its´learning.
Her vil læreren registrere at dere er på, og dere får nærvær registrert. Videre styrer hver enkelt lærer informasjon og gjennomføring av timen. Dere må altså være klar når timen begynner.
For enklere å følge med på beskjed som kommer på Its´learning bør man laste ned Its´learning-appen til telefonen sin.
Vi får spørsmål om betaling for skoleplass og internat. Vi ber om at dere betaler alle fakturaer som vanlig. Hvor stor andel dere eventuelt får tilbake, blir bestemt senere.
Dette blir en uvant situasjon for elevene og lærerne og det blir viktig at dere foresatte følger opp gjennom dialog med ungdommen deres, slik at arbeidet blir utført innen fristene som blir satt.
Lærerne vil altså være tilgjengelige på ItsLearning gjennom skoledagene i sine oppsatte timer for å bistå elevene.
Ledergruppa er tilgjengelig for en prat om noen har behov for det, men praten må foregå digitalt. Det vil si send en mail for nærmere avtale.
Dette er en ny situasjon for oss alle. Ta vare på hverandre, og snakk med oss eller andre dersom dere trenger det. Vi sender ut mailer med ny og oppdatert informasjon fortløpende så det er viktig at dere følger med på mail. Se også under «aktuelt» på vår hjemmeside: www.gjennestadvgs.no
Kontaktinfo:

Kristin Sanna Kihle, rektor.: rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen, assisterende rektor: hilde@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen, inspektør: erik@gjennestadvgs.no

Med ønske om en god helg.

Coronainfo torsdag 12.mars kl.16.00

Gjennestad videregående skole vil iverksette alternativer for opplæring på andre arenaer enn skole for å redusere mulighet for smitte.

I praksis betyr det at elevene er hjemme fra mandag 16. mars, og at læringsaktiviteten i hovedsak gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy. Tiltaket har foreløpig en varighet frem til påske.

Elevene har fri fredag 13. mars. Fredag 13. mars benytter lærerne til å forberede tiltaket gjennom planlegging og kompetanseheving. Elevene gis fri fra opplæring denne dagen.

Vi vil legge til rette for at opplæring skal bli så god som situasjonen tillater.

Fraværsføring: Ansvarlig lærer fører fravær på vanlig måte etter elevers deltakelse på digitale plattformer. Ingen elever gis fravær fredag 13. mars.

Elevene følger i utgangspunktet vanlig timeplan, slik timene er satt opp.

Internat: Internatet blir holdt stengt i samme periode som skolen.

Betaling: Vi ber om at alle fakturaer betales som vanlig. Hvor stor andel dere eventuelt får tilbake blir bestemt senere.

NY OG OPPDATERT INFO KOMMER I MORGEN FREDAG 13. MARS.

Åpen dag for elever

Dato kommer

 

Besøksdager

Du får mulighet til å komme til oss og teste internatlivet, bli kjent med andre elever og skolen. Mat og opphold er gratis.

 

Ta kontakt på post@gjennestadvgs.no eller 33 36 36 00.

PÅMELDING STENGT

Dato kommer

«På Gjennestad vgs settes det fokus på det å vise omsorg, respekt og være raus.»

Søk nå knapp