Ledig stilling

Ledige stillinger på Gjennestad videregående skole –

Ettåringer (Miljøarbeidere)

Vil du utvikle deg som leder? Utvikle dine samarbeidsevner? Påvirke miljøet på et internat?
Gjennestad vgs søker 2 ettåringer i 100% stilling som miljøarbeidere for skoleåret 24/25.
Gjennestad vgs er en kristen internatskole som eies av Normisjon. Vi har ca. 160 elever fordelt på fire yrkesfaglige utdanningsprogram – og ca. 75 av elevene bor på internatet. Elevene kommer fra hele Norge og de fleste er mellom 15 og 20 år. Gjennestad vgs ligger sentralt i flotte Sandefjord kommune.
Hva gjør du som miljøarbeider?
– Planlegger og gjennomfører aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger).
– Samkjører annet frivillig miljøarbeid.
– Støtter opp om eksisterende aktiviteter.
– Bidrar til vekst og utvikling for den enkelte elev.
– Er med på å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø.
– Bidrar i arbeidet med å skape et godt kristent miljø på skolen.
De som ansettes må aktivt bidra til å fremme skolens målsetting. Du må i søknaden kort beskrive hva du kan gjøre for at skolen skal nå sine mål;
1. Gi yrkesopplæring og grunnlag for videre utdanning.
2. Utvikle hele mennesket og fremme sunn kristen tro.
3. Engasjere til internasjonalt  arbeid i samarbeid med Normisjon. Du må være lojal mot Normisjons verdidokument (google; normisjon verdidokument).
Ansettelsesvilkårene som ettåring er 10-måneders arbeidskontrakt, lommepenger, gratis mat og leilighet. Arbeidstiden er fordelt på kvelder og helger. Stillingene vil kunne kombineres med andre arbeidsoppgaver etter eget ønske (og arbeidsgivers behov). En slik oppgave kan være tilsynsvakter i internatet. Stillingene passer best for ungdommer som vil ha et annerledes og meningsfylt år.
Som miljøarbeider samarbeider du tett med internatleder og kjøkkenleder. Det er en forutsetning at de som ansettes bor på skolens område.
Lønn etter gjeldende betingelser for ettåringer. Den som tilsettes må kunne legge fram godkjent
politiattest, jfr. Privatskolelova § 4-3 etter at eventuell arbeidsavtale er inngått. Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen.
Søknad med CV og dokumentasjon sendes til e-post: njaal@gjennestadvgs.no
Søknadsfrist: 26.02.24

Det er for tiden ingen andre ledige stillinger ved Gjennestad vgs. Du kan eventuelt sende en åpen søknad til post@gjennestad.no

«På Gjennestad vgs settes det fokus på det å vise omsorg, respekt og være raus.»

Søk nå knapp