Helse- og oppvekstfag

For deg som er opptatt av mennesker. Etter endt utdannelse vil jobben du gjør ha stor betydning for den enkelte, hver eneste dag. Utdanningen helse- og oppvekstfag fører fram til yrker både i offentlig og privat helsetjeneste.

Elever ved Gjennestad vgs tester lærte metoder for omsorg

VG1 HELSE- OG OPPVEKSTFAG

For deg som vil jobbe med mennesker

Du som velger helse- og oppvekstfag må bry deg om og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha god evne til kommunikasjon og evne til samhandling for å kunne arbeide med mennesker i alle livssituasjoner. Utdanningen fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig. Det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid. På Gjennestad vgs kan du etter Vg1 gå videre på Vg2 helsearbeiderfag eller Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag.

VG2 HELSEarbeiderfag

Helsefag med garantert jobb i fremtiden

Helsearbeiderfag er for deg som har lyst til å jobbe med mennesker i alle aldre som er brukere av ulike helsetjenester. Du som vil bli helsefagarbeider bryr deg om, viser respekt for, og tar hensyn til andre mennesker. På Gjennestad vgs får du engasjerte faglærere og praksisnær undervisning i godt utstyrte praksisrom. Vi samarbeider med de andre utdanningsprogrammene på skolen. I tillegg arrangeres det studietur i vårsemesteret. Med fagbrev kan du utdanne deg videre innenfor mange ulike områder. Som helsefagarbeider får du mulighet til å jobbe både i offentlig og privat helsetjeneste og er garantert jobb i framtiden.

VG2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG

Med fokus på lek, utvikling og kommunikasjon

Barne- og ungdomsarbeiderfag passer for deg som er interessert i barn og er god til å kommunisere og samhandle med andre. Du bør også være omsorgsfull og utadvendt. I løpet av dette året vil du lære mye om barn og unges utvikling og behov. En viktig del av faget er kommunikasjon og formidling. Vi skal planlegge og gjennomføre ulike opplegg tilpasset ulike aldersgrupper og funksjonsnivå. Mye av undervisningen foregår ute med fokus på friluftsliv. Utvikling av fysisk og psykisk helse er en avgjørende faktor når vi jobber med barn og ungdom. Etter to år på skole følger to års læretid før du går opp til fagprøve. Som barne- og ungdomsarbeider kan du bl.a. jobbe i barnehage, i SFO, i skole som elevassistent eller i fritidsklubber.

Søk nå knapp