Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet studiespesialisering gir deg muligheter
for å studere videre på høgskoler eller universiteter.

Gjennestad - Skolearbeid med venner Gjennestad - Skolearbeid med venner

STUDIESPESIALISERING

Studiespesialisering hos oss

Med studiespesialisering fra Gjennestad vgs kan du studere videre på universitet eller høyskole. På Vg2 og Vg3 tilbyr vi to spennende pakker: Vår realfagpakke, GRØNN TEKNOLOGI, og vår pakke i Språk, samfunnsfag og økonomi, GLOBALT SAMFUNN. Dersom du velger studiespesialisering bør du like å arbeide med teoretiske fag. Studiespesialisering gir deg det beste grunnlaget for å studere videre.

Opptakskrav: Fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

Vg1 – STUDIESPESIALISERING

Alt du trenger for videre studier

Med studiespesialisering fra Gjennestad kan du studere videre på universitet eller høyskole. Studiespesialisering bygger videre på de fleste fagene du hadde i 10. klasse. Er du interessert i å fordype deg i teori, er studiespesialisering linja for deg.

Du velger selv den retningen du trenger for dine videre studier. Etter oppstart på Vg1 får du veiledning til å velge hvilket matematikk-nivå du skal ha. Alternativene er praktisk eller teoretisk matematikk (1P/1T). I tillegg skal du ha fremmedspråk – på Gjennestad tilbyr vi Spansk nivå I og II. Har du hatt spansk på ungdomsskolen velger du nivå II. Fellesfagene på Vg1 er engelsk, geografi, naturfag, samfunnsfag, norsk, kroppsøving og kristendom.

Inntakskrav: Fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

 

VG2 – STUDIESPESIALISERING

Grønn teknologi eller Globalt samfunn

 

Når du begynner på Vg2 velger du mellom to ulike pakker:

GRØNN TEKNOLOGI (Realfag) eller GLOBALT SAMFUNN (Språk, samfunnsfag og økonomi).

I tillegg fortsetter du med med fremmedspråk og har fellesfagene historie, norsk, matematikk, kroppsøving og kristendom.

Om du velger Realfag må du ha minst to fordypningsfag innen realfag, i tillegg til et valgfritt fordypningsfag. På Gjennestad vgs tilbyr vi matematikk (R1 og R2), Kjemi 1 og 2, Biologi 1*, Fysikk 1* og Teknologi og forskningslære X.

Dersom du velger Språk, samfunnsfag og økonomi kan du velge mellom Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsgeografi og Samfunnsøkonomi 1.

Opptakskrav: Vg1 Studiespesialisering. Annen kompetanse vurderes individuelt.

*Faget tilbys annet hvert år. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

VG3 – STUDIESPESIALISERING

Fordypning

Dette året fortsetter du med fordypning i de fagene du valgte på Vg2. Fellesfagene historie, religion og etikk, norsk og kroppsøving kommer i tillegg til fordypningsfagene.

Opptakskrav: Vg2 Studiespesialisering. Annen kompetanse vurderes individuelt.

Studieløp for studiespesialisering
Søk nå knapp