Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet studiespesialisering gir deg muligheter
for å studere videre på høgskoler eller universiteter.

Gjennestad - Skolearbeid med venner Gjennestad - Skolearbeid med venner

STUDIESPESIALISERING

Grønn teknologi og Globalt samfunn

Med studiespesialisering fra Gjennestad vgs kan du studere videre på universitet eller høyskole. På Vg2 og Vg3 tilbyr vi to spennende pakker: Vår realfagpakke, GRØNN TEKNOLOGI, og vår pakke i Språk, samfunnsfag og økonomi, GLOBALT SAMFUNN. Dersom du velger studiespesialisering bør du like å arbeide med teoretiske fag. Studiespesialisering gir deg det beste grunnlaget for å studere videre.

Opptakskrav: Fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

Vg1 – STUDIESPESIALISERING

Alt du trenger for videre studier

Med studiespesialisering fra Gjennestad kan du studere videre på universitet eller høyskole. Studiespesialisering bygger videre på de fleste fagene du hadde i 10. klasse. Er du interessert i å fordype deg i teori, er studiespesialisering linja for deg.

Du velger selv den retningen du trenger for dine videre studier. Etter oppstart på Vg1 får du veiledning til å velge hvilket matematikk-nivå du skal ha. Alternativene er praktisk eller teoretisk matematikk (1P/1T). I tillegg skal du ha fremmedspråk – på Gjennestad tilbyr vi Spansk nivå I og II. Har du hatt spansk på ungdomsskolen velger du nivå II. Fellesfagene på Vg1 er engelsk, geografi, naturfag, samfunnsfag, norsk, kroppsøving og kristendom.

Inntakskrav: Fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

 

VG2 – STUDIESPESIALISERING

Grønn teknologi eller Globalt samfunn

 

Når du begynner på Vg2 velger du mellom to ulike pakker:

GRØNN TEKNOLOGI (Realfag) eller GLOBALT SAMFUNN (Språk, samfunnsfag og økonomi).

I tillegg fortsetter du med med fremmedspråk og har fellesfagene historie, norsk, matematikk, kroppsøving og kristendom.

Om du velger Realfag må du ha minst to fordypningsfag innen realfag, i tillegg til et valgfritt fordypningsfag. På Gjennestad vgs tilbyr vi matematikk (R1 og R2), Kjemi 1 og 2, Biologi 1*, Fysikk 1* og Teknologi og forskningslære X.

Dersom du velger Språk, samfunnsfag og økonomi kan du velge mellom Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk, Sosiologi og sosialantropologi, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsgeografi og Samfunnsøkonomi 1.

Opptakskrav: Vg1 Studiespesialisering. Annen kompetanse vurderes individuelt.

*Faget tilbys annet hvert år. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

VG3 – STUDIESPESIALISERING

Fordypning

Dette året fortsetter du med fordypning i de fagene du valgte på Vg2. Fellesfagene historie, religion og etikk, norsk og kroppsøving kommer i tillegg til fordypningsfagene.

Opptakskrav: Vg2 Studiespesialisering. Annen kompetanse vurderes individuelt.

Gjennestad studiespesialisering
Søk nå knapp