Studiespesialisering

Utdanningsprogrammet studiespesialisering gir deg muligheter
for å studere videre på høgskoler eller universiteter.

Gjennestad - Skolearbeid med venner Gjennestad - Skolearbeid med venner

STUDIESPESIALISERING

Studiespesialisering hos oss

Med studiespesialisering fra Gjennestad vgs kan du studere videre på universitet eller høyskole. Vi tilbyr studiespesialisering med realfag og språk, samfunnsfag og økonomi på Vg2 og Vg3. Dersom du velger studiespesialisering bør du like å arbeide med teoretiske fag. Studiespesialisering gir deg det beste grunnlaget for å studere videre. Inntakskrav: Fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

Vg1 – STUDIESPESIALISERING

Alt du trenger for videre studier

Med studiespesialisering fra Gjennestad kan du studere videre på universitet eller høyskole. Studiespesialisering bygger videre på de fleste fagene du hadde i 10. klasse. Er du interessert i å fordype deg i teori, er studiespesialisering linja for deg.

Du velger selv den retningen du trenger for dine videre studier. Etter oppstart på Vg1 får du veiledning til å velge hvilket matematikknivå du skal ha. Alternativene er praktisk eller teoretisk matematikk (1P/1T). I tillegg skal du velge ett fremmedspråk – på Gjennestad tilbyr vi Spansk nivå I og II. Har du hatt spansk på ungdomsskolen velger du nivå II. Fellesfagene på Vg1 er engelsk, geografi, naturfag, samfunnsfag, norsk, kroppsøving og kristendom.

Inntakskrav: Fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende.

VG2 – STUDIESPESIALISERING

Ulike veier videre

Når du begynner på Vg2 velger du mellom to ulike retninger.

Realfag (matematikk, kjemi, biologi) eller språk, samfunnsfag og økonomi.

I tillegg fortsetter du med med fremmedspråk og fellesfagene historie, norsk, matematikk, kroppsøving og kristendom.

Om du velger realfag må du ha minst to fordypningsfag innen realfag, i tillegg til et valgfritt fordypningsfag. På Gjennestad vgs tilbyr vi matematikk (R1), kjemi, biologi, fysikk og geofag*.

Dersom du velger språk, samfunnsfag og økonomi kan du velge mellom blant annet medie- og informasjonskunnskap, internasjonal engelsk og entreprenørskap og bedriftsutvikling*.

Inntakskrav: Vg1 Studiespesialisering. Annen kompetanse vurderes individuelt.

*Fagtilbudet kan endres basert på etterspørsel. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

VG3 – STUDIESPESIALISERING

Fordypning

Dette året fortsetter du med fordypning i de fagene du valgte på Vg2. Fellesfagene historie, religion og etikk, norsk og kroppsøving kommer i tillegg til fordypningsfagene.

Inntakskrav: Vg2 Studiespesialisering. Annen kompetanse vurderes individuelt.

Studieløp for studiespesialisering
Søk nå knapp