Covid-19

Siste nytt 3/01:

Informasjon 3.01.21 om korona-situasjonen

Rødt nivå

I samråd med helsemyndighetene er det bestemt at vi er på rødt nivå.

Rødt nivå betyr at skole og internatet er åpent, men det vil være strenge krav til blant annet avstand også i klasserommene. 

Det betyr at vi starter som planlagt. Mandag 4.januar er satt av til jobbedag til inntekt for innsamlingsprosjektet vårt, Martin Luther College i Bangladesh. Det vil si at første ordinære skoledag er tirsdag 5.januar. Internatelevene er velkommen tilbake til internatet på mandag. Første måltid er kveldsmat kl 1930. 

Skole

Alle elever skal nå holde 1 meter også i klasserommet. Det betyr at vi fortsetter med det klasseoppsettet vi hadde før jul.

I amfiet skal de klassene som bruker det, sitte slik at klassene ikke blandes.

Fellesfag i amfi: 2BU+2HA og 2G+2BT

Alle elever skal ha faste plasser i klasserommet.

Vi oppfordrer elever som må ta kollektivtransport til skolen om å bruke munnbind.

Symptomer

Elever som kjenner på luftveissymptomer, skal ikke komme på skolen, men bestille covid-19 test. Elever som bor på internatet kontakter internatleder som bestiller test.

Ikke kom tilbake til internatet dersom du har symptomer. 

Internat

Matsalen og kantinen stenges for uteboende elever. Bare internatelevene kan oppholde seg der. Uteboende elever må spise i klasserommet.

Kun internatelevene kan oppholde seg på skolens område utenom skoletiden.

Ingen elever skal inn på andres rom eller inn i en internatgang du ikke selv bor i.

Fellesrom

Viktig at dere husker på å holde avstand, minst en meter.

For alle elever, også de som ikke bor her, ber vi om at dere nå må minimere antallet personer dere har kontakt med. 

Kommuneoverlegen kom i tillegg med en sterk anbefaling om at internatbeboere fremover holder seg mest mulig på Gjennestad. Begrens byturer, besøk utenfor skolens område, hjemreiser og annen reisevirksomhet. 

Div. info om covid 19 og gjeldende regler:

 • Hold 1 meter avstand utenfor klasserommet.
 • Ingen besøk på rom og i internatkorridor.
 • Bare besøk av skolens elever i fellesrom i skoletiden. (Familie og venner utendørs). Etter skoletid er det kun internatbeboere som kan oppholde seg på skolens området.
 • Vask/sprit hender når du kommer, etter toalettbesøk, før du går inn i klasserom, før du spiser osv.
 • Har du nyoppståtte forkjølelsessymptomer skal du ikke være på skolen, men være hjemme eller på rommet ditt. Kontakt testsenter for testing (Internatelever kontakter internatleder som bestiller testtime).
 • Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen etter negativ test når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 

I tillegg må alle begrense antall personer man er i nærkontakt med. Antall myndighetene har satt er max. 5 personer.

Tenk dere godt om før dere velger å være sammen med andre som ikke tilhører familien din eller er elev her på Gjennestad. 

Husk minst 1 meter avstand til ALLE også utenfor klasserommet og på fritiden.

Kontaktinfo:

Kristin Sanna Kihle, rektor: rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen, assisterende rektor: hilde@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen, inspektør: erik@gjennestadvgs.no

Njål Arve Melberg:  njaal@gjennestadvgs.no

Mvh.

Kristin, Hilde, Erik og Njål

Alle elever som har Korona-symptomer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

 • Elever over 18 år skriver egenmelding til sin kontaktlærer.
 • Elever under 18 år får foresatte til å skrive egenmelding til sin kontaktlærer
 • Eleven MÅ ta kontakt med alle sine faglærere i forkant (og så tidlig som mulig) av undervisningen og gjøre avtale.
 • Hvis eleven kan delta digitalt i undervisningen eller gjøre avtalt arbeid, blir det ikke ført fravær.
 • Hvis eleven er for syk til å følge undervisning eller utføre avtalt arbeid innen frist, blir det satt dokumentert fravær.

– For høyt fravær uansett grunn kan føre til at man ikke får karakter i faget.

– Internatbeboere tar i tillegg kontakt med internatleder Njål.

– Har du symptomer skal du teste deg. 

Dokumenter om smitteverntiltak:

Smitteverntiltak for Gjennestadvgs.

Veileder for smittevern UDIR

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Regjeringen endrer fraværsreglene for videregående elever som følge av Covid-19 ut skoleåret 2020-2021. Det har blitt besluttet at gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18, og med bekreftelse fra foreldre for de under 18 år ved fravær av helsegrunner.

“– Dere er ikke redd for at den nye ordningen blir misbrukt av elever?

– Vi har tiltro til at dette ikke misbrukes. Vi har tillit til at elever og foreldre bruker denne ordningen på fornuftig vis. Vi er nødt til å ha denne tilliten i den situasjonen vi nå er i, svarer Melby.”

Dersom du må holde deg hjemme med milde luftveissymptomer eller blir satt i karantene i 10 dager, ønsker vi at elevene skal følge undervisningen. Du er i utgangspunktet ikke syk, men får ikke lov til å komme på skolen. 

Eleven må da ta kontakt med lærer som vil tilrettelegge for at eleven kan følge undervisningen hjemmefra. Dersom du følger undervisning vil du ikke få fravær.

 • Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær.

Du får gyldig dokumentert fravær hvis du må holde deg hjemme eller karantene, men du ikke følger undervisningen

Du får ikke fravær hvis du er hjemme/på rommet, men følger undervisningen. 

Hvis du ikke kommer på skolen og ikke gir egenmelding (over 18 år) eller får bekreftelse fra foresatte får du udokumentert fravær.

Forøvrig henviser vi til vårt dokument om smitteverntiltak: Smitteverntiltak

Søk nå knapp