Covid-19

Siste nytt 31/3: «Vi forlenger rødt på vgs tom fredag 16/4. Videre avgjørelse om nivå tas senest tidlig torsdag 15/4. Begrunnelsen er fremdeles høy smitte i kommunen, også blant de i vgs-alder, og og økt smittepress pga den engelske varianten. Mvh Ole H Augestad, kommuneoverlege»

26/03: Gjennestad vgs sine retningslinjer gjeldene fom. mandag 5/4.

NYE RETNINGSLINJER fom. 5/4 

 • Hold minst 1 meter avstand i alle situasjoner.
 • Det vil være frivillig for ansatte og elever å benytte munnbind i fellesareal og til og fra klasserom der det ev. kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsatt holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind.
 • Munnbind hentes i resepsjon. 
 • Det anbefales ikke munnbind i undervisningssituasjoner.
 • Elever har fast plass i klasserom og har faste grupper. 
 • Peisestue og andre fellesareal skal ikke benyttes i undervisningstiden (kan brukes av internatelever i friminutt). 
 • Det vil i en periode etter påske være forsterket bemanning ved skolestart, friminutt, lunsj og skoleslutt med inspeksjon. 
 • De som ikke bor på internat går rett til klasserommet når de ankommer skolen. Husk vask av hender ev. håndsprit. 
 • Matsalen og kantinen stenges for uteboende elever. Bare internatbeboere kan oppholde seg der. Uteboende elever må spise i klasserommet. 
 • Etter endt skoledag må uteboende elever dra hjem, ev vente på transport i klasserom/ute. 
 • Klasser som er sammen i fellesfag må være delt i sine klasser. Oppmøte i eget klasserom.
 • Ingen besøk på rom og i internatkorridor.
 • Ingen besøk av andre enn internatbeboere i fellesrom. (Familie, venner og andre som ikke bor på internat kan være på besøk utendørs med 2 meters avstand).
 • Vask/sprit hender når du kommer, etter toalettbesøk, før du går inn i klasserom, før du spiser osv.
 • Har du nyoppståtte forkjølelsessymptomer skal du ikke være på skolen, men være hjemme eller på rommet ditt. Kontakt testsenter for testing (Internatelever kontakter internatleder).
 • Elever som må ta kollektivtransport til skolen må bruke munnbind.
 • Internatbeboere sitter max 2 stk pr bord. Hold 1 meter avstand i matkø.
 • Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen etter negativ test når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 
 • Eget oppsett for toalettbesøk i fellesarealer. Alle toaletter er merket. 

Praksis/praktiske oppgaver

 • Munnbind må benyttes når man ikke kan holde 1 meters avstand. 
 • Elever som skal i praksis kan kjøres i bil med 1 meters avstand og munnbind.
 • Instruktører holder seg til faste grupper.

Udir sin nye smittevernsveileder

Gjennestadvgs sine nye smittvernstiltak

24/03: Regjeringen orienterte tirsdag 23/3 om nye nasjonale tiltak som er gjeldene fra midnatt natt til torsdag. I dag onsdag 24/3 kom udir med en ny smittevernsveileder for videregående skole. Se her. Den er ikke gjeldene før 12/4. Vi kommer likevel ut med våre lokale tiltak så fort de er på plass. De vil være gjeldene fra mandag 5/4 når våre internatelever er tilbake fra ferie.

16/3: Etter ekstraordinært møte i formannskapet i Sandefjord går kommunen fra nivå 5b til 5a fra onsdag, hvis statsforvalteren og regjeringen sier seg enig. Det har ingen betydning for oss som videregående skole da vi allerede er på strengeste tiltaksnivå rødt. Reise til og fra skole for elever og lærere regnes som nødvendig. Vi driver derfor skole under våre allerede strenge retningslinjer på rødt nivå.

«Vi forlenger rødt på vgs tom fredag 26/3. Videre avgjørelse om nivå etter påskeferien tas senest tidlig onsdag 31/3. Begrunnelsen er fremdeles høy smitte i kommunen, også blant de i vgs-alder, og og økt smittepress pga den engelske varianten. Mvh Ole H Augestad, kommuneoverlege»

Rødt nivå betyr at skole og internatet er åpent, men det vil være strenge krav til blant annet avstand også i klasserommene. 

For alle elever, også de som ikke bor her, ber vi om at dere minimerer antallet personer dere har kontakt med. 

Kommuneoverlegen har i tillegg kommet med en sterk anbefaling om at internatbeboere fremover holder seg mest mulig på Gjennestad. Unngå byturer, besøk utenfor skolens område, hjemreiser og annen reisevirksomhet. 

Ved ev. smitte (4/3-21)

 • Nærkontakter skal i karantene og skal testes ved start av karantene og etter 7 døgn. 
 • Nærkontaktens husstandsmedlemmer bør være hjemme til første test hos nærkontakten viser seg å være negativ («ventekarantene») Husstandsmedlemmene behøver ikke teste seg hvis de ikke har symptomer. 
 • Nærkontakten kan avslutte karantenen hvis testen etter 7 døgn er negativ. Dersom nærkontakten er under 2 år og man ikke får testet, behøver ikke husstandsmedlemmene være i ventekarantene.
 • De ansatte skal holde minst 1 m avstand til hverandre (unntatt innenfor samme kohort i barnehage). 
 • I skole og utenfor egen kohort i barnehage skal ansatte bruke munnbind i situasjoner der de ikke kan holde 1 m avstand til andre ansatte.
 • Det skal ikke brukes munnbind i undervisningssituasjonen, og det anbefales ikke at elever skal bruke munnbind.

Symptomer

Elever som kjenner på luftveissymptomer, skal ikke komme på skolen, men bestille covid-19 test. Elever som bor på internatet kontakter internatleder som bestiller test. Ikke kom tilbake til internatet dersom du har symptomer. Alle elever som har Korona-symptomer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

Fravær

 • Elever over 18 år skriver egenmelding til sin kontaktlærer.
 • Elever under 18 år får foresatte til å skrive egenmelding til sin kontaktlærer
 • Eleven MÅ ta kontakt med alle sine faglærere i forkant (og så tidlig som mulig) av undervisningen og gjøre avtale.
 • Hvis eleven kan delta digitalt i undervisningen eller gjøre avtalt arbeid, blir det ikke ført fravær.
 • Hvis eleven er for syk til å følge undervisning eller utføre avtalt arbeid innen frist, blir det satt dokumentert fravær.

– For høyt fravær uansett grunn kan føre til at man ikke får karakter i faget. Internatbeboere tar i tillegg kontakt med internatleder Njål.

 • Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Du får gyldig dokumentert fravær hvis du må holde deg hjemme eller karantene, men du ikke følger undervisningen. Du får ikke fravær hvis du er hjemme/på rommet, men følger undervisningen. Hvis du ikke kommer på skolen og ikke gir egenmelding (over 18 år) eller får bekreftelse fra foresatte får du udokumentert fravær.

Eksamen

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. Muntlig eksamen for Vg3 skal gjennomføres. Siste om saken her: Les mer på udir.no. De oppdaterer nettsiden fortløpende.

Søk nå knapp