Covid-19

24/9 – Tilbake til normalen i barnehager og skoler

Fra lørdag 25. september kl. 16 går vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.   

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og en økende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sykdom.Derfor er det ikke lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skoler og barnehager som begrenser hverdagen deres. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt.

Les mer på udir.no

Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet

Generelt

  • God hygiene
  • Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

Husk god hånd- og hostehygiene.  Skolen har tilrettelagt med ekstra stasjoner for håndvask og spritdispensere.

Internat: 

  • Internatkorridor og eget rom er kun for skolens elever. (Etter 23.00 kun for internatbeboere.)
  • Andre besøkende – kun fellesareal og ute. 

Ved ev. smitte

Hurtigtesting

Hurtigtest utføres bare på elever med symptomer på luftveisinfeksjon. 

Alle elever med symptomer på luftveisinfeksjon i klasserom:- eleven kontakter internatelder som utfører hurtigtest (svar etter 15 min).- ved negativ test går eleven tilbake til klassen dersom sykdomsfølelsen tilsier det. – eleven ber om ny test dersom symptomene ikke har avtatt de neste 3 dagene.
– eleven kan kun påberope seg karantene i selve test-tiden.
Internatelever som meddeler sykdomsfølelse/symptomer utenom skoletid:- eleven kontakter internatelder som utfører hurtigtest (svar etter 15 min).- ved negativ test kan eleven være sosial og gå på skolen dersom sykdomsfølelsen tilsier det. – eleven ber om ny test dersom symptomene ikke har avtatt de neste 3 dagene.- eleven kan kun påberope seg karantene i selve test-tiden.

Fravær

– NYTT – Fraværsføring og fraværsgrensen

Denne informasjonen ble sist oppdatert 13. august 2021.

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fraværet:

  • ikke føres som fravær på elevenes vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole
  • unntas fraværsgrensen

Les mer om fraværsføring her

Søk nå knapp