Covid-19

25/11: Skolene fortsetter på rødt nivå

Sandefjord kommune melder onsdag at de videregående skolene i Sandefjord fortsetter på rødt tiltaksnivå. Dette gjelder altså SVGS, Gjennestad og Melsom videregående, samt Skagerak International School. 

Skolene vil forbli rød til og med 4. desember i første om gang. De vil ikke stenges, men må praktisere strenge smitteverntiltak.

Informasjon 6.11.20 om koronasituasjonen.

Vestfold og telemark fylkeskommune har i samråd med helsemyndighetene bestemt at alle videregående skoler i fylket skal opp i rødt nivå. (9/11-20)

Vi skal fremdeles drive skole og internat, men det vil bli store innstramminger. Dersom vi alle er flinke til å holde reglene, håper vi at dette blir kortvarig og at vi kan slippe smitte på Gjennestad vgs.

Skole

Alle elever skal nå holde 1 meter også i klasserommet. Det betyr at vi flytter klasser slik at de får bedre plass. (Eget oppsett blir gitt ut av adm.)

Det vil også bli tilpasninger vedr. praksis og transport til praksissteder.

Elever som kjenner på luftveissymptomer skal ikke komme på skolen, men bestille covid-19 test. Elever som bor på internatet kontakter internatleder som bestiller test.

Internat

Matsalen og kantinen stenges for uteboende elever. Bare internatelevene kan oppholde seg der. Uteboende elever må spise i klasserommet.

Kun internatelevene kan oppholde seg på skolens område utenom skoletiden.

Ingen elever skal inn på andres rom eller inn i en internatgang du ikke selv bor i.

I fellesrom er det viktig at dere husker på å holde avstand, minst en meter.

Treningsrommet stenges for en periode.

For alle elever, også de som ikke bor her, ber vi om at dere nå må minimere antallet personer dere har kontakt med. Vi anbefaler at du som bor på internatet venter med å reise hjem til situasjonen er mer avklart. Fester og andre arrangementer med flere mennesker må nå unngås. 

https://www.vtfk.no/aktuelt/videregaende-skoler-pa-rodt-niva/

Div. info om covid 19:

VIKTIG INFO OM KORONASITUASJON 

Smitten i samfunnet øker. Myndighetene har nå kommet med nye og strengere retningslinjer. Dette MÅ også vi på Gjennestad videregående skole følge.

Hvis vi ikke gjør dette kan vi risikere å måtte stenge ned hele internatet. Vi håper derfor at dere er med på denne dugnaden slik at vi klarer å holde oss smittefrie frem til jul. 

Det betyr fortsatt:

 • Hold 1 meter avstand utenfor klasserommet.
 • Ingen besøk på rom og i internatkorridor.
 • Bare besøk av skolens elever i fellesrom (familie og venner utendørs).
 • Vask/sprit hender når du kommer, etter toalettbesøk, før du går inn i klasserom, før du spiser osv.
 • Har du nyoppståtte forkjølelsessymptomer skal du ikke være på skolen, men være hjemme eller på rommet ditt. Kontakt testsenter for testing (Internatelever kontakter internatleder som bestiller testtime).
 •  Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 

I tillegg må alle begrense antall personer man er i nærkontakt med. Antall myndighetene har satt er max. 5 personer. Dette betyr at vi fra og med onsdag ikke kan gjennomføre arrangementer med mer en 5 personer. Arrangementer i forbindelse med Halloween må derfor avlyses. 

Tenk dere godt om før dere velger å være sammen med andre som ikke tilhører familien din eller er elev her på Gjennestad. 

Husk minst 1 meter avstand til ALLE utenfor klasserommet.

Alle elever som har Korona-symptomer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

 • Elever over 18 år skriver egenmelding til sin kontaktlærer.
 • Elever under 18 år får foresatte til å skrive egenmelding til sin kontaktlærer
 • Eleven MÅ ta kontakt med alle sine faglærere i forkant (og så tidlig som mulig) av undervisningen og gjøre avtale.
 • Hvis eleven kan delta digitalt i undervisningen eller gjøre avtalt arbeid, blir det ikke ført fravær.
 • Hvis eleven er for syk til å følge undervisning eller utføre avtalt arbeid innen frist, blir det satt dokumentert fravær.

– For høyt fravær uansett grunn kan føre til at man ikke får karakter i faget.

– Internatbeboere tar i tillegg kontakt med internatleder Njål.

– Har du symptomer skal du teste deg. 

Dokumenter om smitteverntiltak:

Smitteverntiltak for Gjennestadvgs.

Veileder for smittevern UDIR

Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner

Regjeringen endrer fraværsreglene for videregående elever som følge av Covid-19 ut skoleåret 2020-2021. Det har blitt besluttet at gyldig fravær gis ved egenmelding for elever over 18, og med bekreftelse fra foreldre for de under 18 år ved fravær av helsegrunner.

“– Dere er ikke redd for at den nye ordningen blir misbrukt av elever?

– Vi har tiltro til at dette ikke misbrukes. Vi har tillit til at elever og foreldre bruker denne ordningen på fornuftig vis. Vi er nødt til å ha denne tilliten i den situasjonen vi nå er i, svarer Melby.”

Dersom du må holde deg hjemme med milde luftveissymptomer eller blir satt i karantene i 10 dager, ønsker vi at elevene skal følge undervisningen. Du er i utgangspunktet ikke syk, men får ikke lov til å komme på skolen. 

Eleven må da ta kontakt med lærer som vil tilrettelegge for at eleven kan følge undervisningen hjemmefra. Dersom du følger undervisning vil du ikke få fravær.

 • Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær.

Du får gyldig dokumentert fravær hvis du må holde deg hjemme eller karantene, men du ikke følger undervisningen

Du får ikke fravær hvis du er hjemme/på rommet, men følger undervisningen. 

Hvis du ikke kommer på skolen og ikke gir egenmelding (over 18 år) eller får bekreftelse fra foresatte får du udokumentert fravær.

Forøvrig henviser vi til vårt dokument om smitteverntiltak: Smitteverntiltak

Kontaktinfo:

Kristin Sanna Kihle, rektor: rektor@gjennestadvgs.no

Hilde Aasen, assisterende rektor: hilde@gjennestadvgs.no

Erik Ingebretsen, inspektør: erik@gjennestadvgs.no

Njål Arve Melberg, internatleder:  njaal@gjennestadvgs.no

Søk nå knapp