Covid-19

Siste nytt 27/5:

Kunnskapsminister Guri Melby orienterte i dag på en pressekonferanse om muntlig eksamen.

Grunnet coronasituasjonen blir muntlig eksamen avlyst for å skape forutsigbarhet.

Siste nytt 25/5:

I dag var den mobile teststasjonen i Sandefjord og testet elever og ansatte med hurtigtest for Covid 19. Det er med stor glede og takknemlighet at vi også denne gangen kan melde om 0 positive tester på Gjennestad vgs. Det betyr at ingen var smittefarlige i det øyeblikket hurtigtesten ble tatt.
La oss fortsette å ha det slik! Takk for at dere er med på å bidra til at vi fortsatt kan ha Gjennestad skole og internat åpent!

Det er uansett besluttet at videregående skoler i Sandefjord kommune fortsetter med gult nivå inntil videre.

Husk fortsatt minst 1 meter avstand til ALLE utenfor klasserommet.

Gult nivå 

(Merk at GULT nivå har blitt strengere i den nye versjonen i forhold til i høst.) 

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming er ikke tillatt. 

Avstand:

 • Hele klasser og andre faste grupper kan ha undervisning sammen.
  • 2BT-2G, 2BU-2HA har fellesfag i amfiet. Klassene går tilbake til de opprinnelige klasserommene før rødt nivå. 
 • Elever skal ha fast plass i klasserommet og/eller faste samarbeidspartnere/-grupper.
 • Hold én meters avstand utenfor klasserommet (gjelder både ansatte og elever). 
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Skolen har korona-verter (ved behov)

Friminutt og fellesarealer:

 • Hold minst én meters avstand i friminutt og pauser.
 • Fellesarealer er åpent for alle i skoletiden inkl. friminutt. (0715-1530)
 • Vi oppfordre elever til å ta friminutt ute.

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Elevene skal ikke dele mat og drikke.
 • Mat og drikke tilberedes og serveres på skolen etter gjeldende retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Kun 2 pers. pr. bord i felles kantine og matsal. 
 • Matsalen er kun for internatelever. 
 • Kantinen kan benyttes av alle. Mulighet for kjøp av emballerte varer i henhold til gjeldende smittevernsregler.

Internat: 

 • Fellesrommene er kun for internatelever og ansatte utenom skoletiden.
 • Kun beboer i internatkorridor og på eget rom. 
 • Andre besøkende – kun utendørs. 
 • 1 m avstand utenfor klasserom. 

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Følg gjeldende nasjonale eller lokale retningslinjer for kollektivtransport, inkludert anbefalinger eller påbud om munnbind.
 • Skoleturer som innebærer samling av elever på tvers av klasser og på offentlige transportmidler begrenses.
 • Bruk munnbind under transport av elever i samme klasse.

For ansatte:

 • Håndhilsning og klemming er ikke tillatt.
 • Hold avstand (minst én meter) til kolleger i alle situasjoner. Hold 2 meter over 15 min. når mulig. 
 • Hold avstand (minst én meter) til elever der det er mulig.
 • Ansatte kan ambulere på tvers av klasser, mens elevene har faste klasserom og faste plasser så langt det lar seg gjøre.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen når det er mulig. Følg lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell bør begrenses, men ikke på bekostning av opplæring på skolen.
 • Vikarer bør ikke jobbe på flere ulike skoler samme dag. Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider på flere skoler, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver skole.

Munnbind:

Det anbefales ikke munnbind i klasseromsundervisning. 

Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det

 1. foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og
 2. være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og
 3. være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen.

Frivillig bruk av munnbind.

Munnbind kan fås utlevert i resepsjon. 

Praksis/praktiske oppgaver

 • Munnbind må benyttes når man ikke kan holde 1 meters avstand. 
 • Elever som skal i praksis kan kjøres i bil med 1 meters avstand og munnbind.
 • Instruktører holder seg til faste grupper.

Udir sin nye smittevernsveileder

Gjennestadvgs sin smitterverntiltak

For alle elever, også de som ikke bor her, ber vi om at dere minimerer antallet personer dere har kontakt med. 

Kommuneoverlegen har i tillegg kommet med en sterk anbefaling om at internatbeboere fremover holder seg mest mulig på Gjennestad. Unngå byturer, besøk utenfor skolens område, hjemreiser og annen reisevirksomhet. 

Ved ev. smitte (4/3-21)

 • Nærkontakter skal i karantene og skal testes ved start av karantene og etter 7 døgn. 
 • Nærkontaktens husstandsmedlemmer bør være hjemme til første test hos nærkontakten viser seg å være negativ («ventekarantene») Husstandsmedlemmene behøver ikke teste seg hvis de ikke har symptomer. 
 • Nærkontakten kan avslutte karantenen hvis testen etter 7 døgn er negativ. Dersom nærkontakten er under 2 år og man ikke får testet, behøver ikke husstandsmedlemmene være i ventekarantene.
 • De ansatte skal holde minst 1 m avstand til hverandre (unntatt innenfor samme kohort i barnehage). 
 • I skole og utenfor egen kohort i barnehage skal ansatte bruke munnbind i situasjoner der de ikke kan holde 1 m avstand til andre ansatte.
 • Det skal ikke brukes munnbind i undervisningssituasjonen, og det anbefales ikke at elever skal bruke munnbind.

Symptomer

Elever som kjenner på luftveissymptomer, skal ikke komme på skolen, men bestille covid-19 test. Elever som bor på internatet kontakter internatleder som bestiller test. Ikke kom tilbake til internatet dersom du har symptomer. Alle elever som har Korona-symptomer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/?term=&h=1

Fravær

 • Elever over 18 år skriver egenmelding til sin kontaktlærer.
 • Elever under 18 år får foresatte til å skrive egenmelding til sin kontaktlærer
 • Eleven MÅ ta kontakt med alle sine faglærere i forkant (og så tidlig som mulig) av undervisningen og gjøre avtale.
 • Hvis eleven kan delta digitalt i undervisningen eller gjøre avtalt arbeid, blir det ikke ført fravær.
 • Hvis eleven er for syk til å følge undervisning eller utføre avtalt arbeid innen frist, blir det satt dokumentert fravær.

– For høyt fravær uansett grunn kan føre til at man ikke får karakter i faget. Internatbeboere tar i tillegg kontakt med internatleder Njål.

 • Vi skiller mellom dokumentert og udokumentert fravær. Du får gyldig dokumentert fravær hvis du må holde deg hjemme eller karantene, men du ikke følger undervisningen. Du får ikke fravær hvis du er hjemme/på rommet, men følger undervisningen. Hvis du ikke kommer på skolen og ikke gir egenmelding (over 18 år) eller får bekreftelse fra foresatte får du udokumentert fravær.

Eksamen

Skriftlig eksamen for elever våren 2021 er avlyst. Muntlig eksamen for Vg3 skal gjennomføres. Siste om saken her: Les mer på udir.no. De oppdaterer nettsiden fortløpende.

Søk nå knapp